Leder

Aftenposten på lederplass: Land gjerne på Månen i utlandet, Erna Solberg

  • Aftenposten På Lederplass
Fra første dag har Norges satsing på renseteknologi på Mongstad vært hemmet av det som ofte hemmer norsk politikk: Altfor mange mål skal oppfylles samtidig, mener Aftenposten på lederplass.

I 2007 lanserte daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sin «månelanding» på Mongstad. Siden har teknologisatsingen for å fange og lagre CO2 ridd norsk politikk som en mare. Nå står Stortinget igjen i fare for å trå feil.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Bakgrunnen er at det i fjor ble klart at gasskraftverket på Mongstad ikke egner seg for å teste et renseanlegg i full skala. Det har sendt Regjeringen ut på leting etter et nytt anlegg. Det er tverrpolitisk enighet om at det er nødvendig. Men hvorvidt det nye anlegget må ligge i Norge eller ikke, blir gjenstand for politisk dragkamp.

I helgen fikk vi et forvarsel om hva som kan komme når regjeringspartiene bestemmer seg.

Til Dagens Næringsliv sier Høyres fremste miljøpolitiker på Stortinget, Nikolai Astrup, at det er «mindre viktig om det skjer i Norge eller i utlandet».

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Høyre dermed bryter «en bred forståelse» av at fullskalaanlegget skal være norsk.

LES OGSÅ:

Les også

Solberg medgir at klimamålet kan ryke

FOR HVER nedtur på Mongstad har utvikling av renseteknologi fått et stadig dårligere rykte i Norge. Målet om månelanding er blitt til vitser om buklanding. Men det er ingen tvil om at billigere og bedre fangst— og lagringsteknologi er avgjørende for å redusere global oppvarming.

Vi er ikke i tvil om at det i svært mange land skal svært mye til for at de vil la store energiressurser ligge.

De neste tiårene vil verden trenge mer energi. Samtidig kan vi ikke bruke i nærheten av det verden har igjen av fossile ressurser.

Da står valget mellom å la ressursene ligge i bakken eller å rense utslippene.

Vi er ikke i tvil om at det i svært mange land skal svært mye til for at de vil la store energiressurser ligge. Samtidig er det allerede investert enorme summer i utvinning av olje, gass og kull verden over. Det vil det uansett ta tid å erstatte med fornybar energi.

LES OGSÅ:

Les også

Foreslår å ta halve karbonfangstregningen

MOT DEN bakgrunnen er utvikling av renseteknologi en billig og nødvendig del av en realistisk strategi for å redusere global oppvarming.

Norge bør bidra til å utvikle billigere renseteknologi. Det er mindre viktig at et renseanlegg ligger her til lands.

Det er som et bidrag til denne internasjonale teknologiutviklingen at Norges satsing må utformes. Vi mener derfor Ap tar feil når de vil binde Regjeringen til å legge anlegget til Norge. Dessverre er feilskjæret symptomatisk.

Fra første dag har Norges satsing på renseteknologi vært hemmet av det som ofte hemmer norsk politikk: Altfor mange mål skal oppfylles samtidig. For mange i SV handlet satsingen på Mongstad mye om å kutte innenlandske utslipp. For andre handlet renseprosjektet om å sikre gasskraftverket på Mongstad konsesjon, slik at strømforsyningen på Vestlandet og i Midt-Norge kunne bedres.

Men utvikling av renseteknologi er så vanskelig at det ikke er rom for dobbelt bokholderi fra politikernes side.

LES OGSÅ:

Les også

Stoltenbergs syv svik

Ett mål må trumfe alt annet: Ønsket om å bidra til å utvikle en renseteknologi som trengs over hele verden, ikke første og fremst i Norge.

Det er selvfølgelig fint om et anlegg i Norge viser seg best egnet til et fullskalaprosjekt. Men det finnes bedre og billigere måter å kutte norske utslipp på enn å bruke enda mer penger på renseteknologi.

Når over 120 stats— og regjeringssjefer i dag møtes i New York for å diskutere klimapolitikk, er det mest slående hvor stor avstanden er mellom hva som må til og hva som blir gjort for å kutte utslipp.

Et av Norges viktigste bidrag til å redusere den avstanden er å være med på den internasjonal dugnaden for å utvikle billigere renseteknologi. Da er det helt underordnet om renseanlegget ligger i Norge eller ikke.

Les mer om

  1. Ledelse