Leder

Aftenposten mener: Fornuftig narkotikautspill fra Høie

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Helseminister Bent Høie (H) vil hjelpe, ikke straffe dem som tas for bruk og besittelse av narkotika.

Det er signaler om bevegelse i riktig retning for norsk narkotikapolitikk.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I motsetning til alkohol- og tobakksfeltet, kan ikke norsk narkotikapolitikk sies å være spesielt vellykket. Forbud mot alle former for narkotika og strenge straffer har vært en grunnplanke. Logikken har vært at sterkt begrenset tilgang gir mindre bruk og færre skader. Når Norge fortsatt er blant de europeiske landene med høyest andel overdosedødsfall, er grunn til å betvile om denne tilnærmingen er riktig.

Dagens politikk gir store kostnader

Det er hevet over tvil at dagens politikk gir store kostnader, både på det personlige plan og for samfunnet som helhet. Nær halvparten av norske fanger sitter inne for narkotikarelatert kriminalitet. Mange av de innsatte har selv rusproblemer. Ifølge NRK har politiet i Oslo og Bergen bøtelagt narkomane i de åpne rusmiljøene for 48 millioner kroner de siste fem årene.

Derfor er det gledelig at helseminister Bent Høie (H) nå tar til orde for å se på narkotika først og fremst som et helseproblem. «Hjelp, ikke straff, skal være utgangspunktet for å følge opp dem som tas for bruk og besittelse av narkotika», skriver Høie i en kronikk i Dagbladet. Han vil se til Portugal, et foregangsland innen fornyelse av narkotikapolitikken. Landet har gode erfaringer etter å ha avkriminalisert all narkotika til personlig forbruk i 2001, samtidig som helsetilbudet ble styrket.

  • Debatten etter Folkeopplysningens program om cannabis gikk heftig i Aftenposten: Rusforsker Willy Pedersen mener Mina Gerhardsen tegner skremmebilder om hasj

Ikke nye tanker

Det må bemerkes at Høies tanker ikke er nye. Som justisminister sa Knut Storberget (Ap) omtrent det samme i 2010, riksadvokat Tor Aksel Busch har kritiserte politiet for å «løpe etter slitne narkomane» og har også diskutert hvorvidt cannabis fortsatt bør være forbudt.

Høie er fremdeles ikke blant de mest progressive i narkotikapolitikken. Han ønsker fortsatt et lovforbud mot all narkotika, og det er ikke lenge siden han avviste forslaget om å åpne for heroinassistert behandling.

Men at en såpass konservativ ruspolitiker som Høie stiller spørsmål ved hvorvidt kriminalisering og straff er hensiktsmessig, bærer bud om at konsensus er i ferd med å endre seg også i de store politiske partiene.

Det er riktig av Høie å se narkotika som et helseproblem heller enn et kriminalitetsproblem. Får han med seg Høyre på at narkotikabrukere i utgangspunktet ikke skal straffes, ville det være et stort steg i riktig retning for norsk narkotikapolitikk.

Les mer om

  1. Narkotikapolitikk
  2. Cannabis
  3. Bent Høie
  4. Knut Storberget
  5. Alkohol