Leder

Aftenposten mener: SSBs uavhengighet må være ubestridt

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Finansminister Siv Jensen mottar innstillingen fra Statistikklovutvalget, ved leder Nils-Henrik M. Von der Fehr.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

SSB-saken ble et av vinterens store drama. Direktøren gikk av, og statsråden får kritikk for sin embetsførsel fra Stortinget. I kampens hete ble det stadig referert til Statistikklovutvalget, et utvalg som skulle se på Statistisk sentralbyrås (SSB) rolle i en ny tid.

Mandag leverte utvalget sin innstilling. Flere av mediesakene om innstillingen, også her i Aftenposten, har vært utstyrt med ulike varianter av tittelen «Siv Jensen kan bestemme over SSB». Den henspiller på konflikten mellom tidligere direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp).

  • Trine Eilertsen: SSB må ha siste ordet

Men mer enn uenighet om hva SSB skal analysere og forske på, har det vært uenighet om hvem som definerer hvordan oppdragene skal løses. Spørsmålet har vært hvilken frihet SSB har til å løse forskningsoppgaver med utgangspunkt i faglig skjønn. Tidligere forskningssjef i SSB, Kjetil Telle, løftet en interessant problemstilling da han problematiserte dagens praksis under stortingshøringen om SSB-saken. I sitt følgenotat til høringen skrev Telle:

«Når FIN (finansdepartementet, red.anm.) pålegger oss å bruke en spesifikk metode, og i tillegg påvirker hvem vi setter til å gjøre jobben, så vil de i realiteten også kunne ha bestemt hovedkonklusjonen.»

Videre skrev han: «Vil de vise at flyktninger er dyre, så bestiller de en analyse med Demec. Vil de vise at flyktninger er bra for norsk økonomi, iallfall bedre enn arbeidsinnvandring, så bestiller de en analyse med Kvarts.»

Telle pekte på at dette også gjelder andre områder enn innvandring.

Analysene fra SSB brukes og omtales som om de representerer nøytral kunnskap. Telles innspill illustrerer at det tidvis er en sannhet med modifikasjoner. Temaet bør interessere et utvalg som befatter seg med SSBs avgjørende viktige uavhengighet. Forklaringen på at utvalget ikke understreker uavhengigheten enda sterkere, kan vi bare spekulere i. Statistikklovutvalget understreker SSBs frihet i metodevalg, men sier også at bestiller kan definere modell. Forbeholdene og svakhetene ved modellvalget må imidlertid synliggjøres tydelig. Det er et minimum. Forhåpentligvis fører høringsrunden til at SSBs uavhengighet vektlegges enda tyngre.

I en tid der også fakta er blitt en arena for mistenksomhet og alternativer, er det maktpåliggende at det aldri er tvil om SSBs frihet til å sikre at faglige vurderinger trumfer politiske ønsker om bestemte resultater.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Siv Jensen
  4. Statistisk sentralbyrå
  5. Christine Meyer