Aftenposten mener: Milliardærene har rett

Stein Erik Hagen er en av milliardærene som NRK har snakket med om investeringer i bolig.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fredag kunne NRK melde at «landets rikeste» mener det er altfor gunstig å eie bolig i Norge.

Milliardærer som mener at myndighetene burde skattlegge folks boliger langt hardere, slik NRK gjengir dem, er naturligvis egnet til å provosere.

Huseiernes Landsforbund mener det er «svært alvorlig» at rike næringslivsledere angriper den norske boligmodellen. Generalsekretær Morten A. Meyer påpeker at de fleste boligeiere ser på boligen sin som et hjem, ikke en investering.

Det kan han ha rett i. Men det utelukker ikke boligen fra rent faktisk å være en investering. I skatte- og avgiftssystemet må den derfor behandles som nettopp det.

Og da er det ikke vanskelig å få øye på særbehandlingen av denne måten å plassere penger på. Rentefradraget, lav ligningsverdi og skattefri gevinst vrir helt åpenbart investeringer som næringslivet kunne ha trengt, over til bolig.

I tillegg er boligsubsidiene med på å skape et av de viktigste klasseskillene i Norge: forskjellen mellom dem som deltar på boligmarkedet, og dem som står utenfor. Riktignok blir ulikhetene mindre i tider med boligprisfall, som nå. Det skal også sies at det er en del mennesker i dette landet som bor på steder der avkastningen i en boliginvestering over tid ikke er helt som i de store byene.

Men likevel er det liten tvil om at det å være boligeier, sammen med det å delta i det ordinære arbeidsmarkedet, har vært nøkkelen til velstand for mange nordmenn. Og det skyldes blant annet at politikerne har lagt opp til at det skal være slik.

Nå er det «velgerteknisk utfordrende», som det heter, å legge seg ut med boligeierne. De utgjør nær 80 prosent av befolkningen. Som gruppe har de liten interesse av å få større skattebyrde, selv om denne selvsagt kunne vært kompensert på ulike måter.

Det er likevel nedslående at det er så liten vilje til å begrense boligfordelene blant styrende norske politikerne. Scheel-utvalgets forslag om å begrense rentefradraget og oppjustere ligningsverdien på egen bolig møtte døve ører, og ble forbigått i skatteforliket på Stortinget i forrige periode.

Milliardærenes kritikk av norske boliginvesteringer skyldes ikke at de ikke unner folk flest lav skattebyrde. Den handler om at den norske boligpolitikken skaper incentiver for pengeplasseringer som ikke fremmer økonomisk vekst. Og det har de strengt tatt helt rett i.