Aftenposten mener: Lov å skifte mening, også om stridsvogner

Krigene er ikke som før.

Hærens Leopard 2 A4-modeller er over 40 år gamle og snart utgått på dato.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I forsvarspolitikken er det oppstått en situasjon av de sjeldne: Regjeringen og Stortinget vil kjøpe nye stridsvogner til Hæren. Kjøpet har vært diskutert og utredet gjennom år. Men så viser det seg at forsvarssjef Eirik Kristoffersen ikke vil ha disse stridsvognene i det hele tatt. Han vil heller bruke pengene på helikoptre og langtrekkende våpen, ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv torsdag.

Kristoffersen har ikke sagt det offentlig, men bekrefter til Forsvarets Forum at han har gitt departementet en anbefaling. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet vil ikke droppe kjøpet. Anskaffelsesprosessen går videre, sier han, men vel å merke «i dialog med forsvarssjefen».

Stortinget vedtok i fjor med bredt flertall å sette av 19,3 milliarder kroner til stridsvognene. Det som gjensto, var valget av modell. Det sto mellom den tyskproduserte Leopard 2A7 og den sørkoreanske K2 Black Panther.

I januar i år var Aftenposten på besøk i Rena leir med daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp). Den store krigen var ikke brutt ut, men 100.000 russiske soldater sto langs Ukrainas grenser. Enoksen fikk tatt en titt på både den tyske og sørkoreanske modellen. For deretter å slå utvetydig fast at det var riktig å kjøpe stridsvogner.

Men ikke alle var enige med ham. Moderne missiler kunne treffe med stor presisjon på lang avstand. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere hærsjef Robert Mood var blant dem som mente at stridsvogner var utdaterte og en feilinvestering. Kristoffersen, derimot, hadde som hærsjef i 2019 gått inn for å kjøpe stridsvogner til erstatning for de 40 år gamle Forsvaret hadde fra før.

Militære stridsvogner ble første gang tatt i bruk under den første verdenskrig. 100 år senere viser de sine begrensninger. Russerne skal ha mistet mer enn 1000 stridsvogner i Ukraina, de aller fleste av dem av eldre årgang.

Til våren avleverer Forsvarskommisjonen sin rapport. Innen utgangen av mai kommer også forsvarssjefens fagmilitære råd. Høyres Ine Marie Eriksen, som nå leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, vil vente på disse dokumentene og deretter ta debatten om stridsvognskjøpet på nytt.

Politikere blir ofte kritisert for å bruke for lang tid på avgjørelser. Lettere får de det ikke når de får nye råd fra fagfolk helt på tampen av en beslutningsprosess. Men 19 milliarder kroner er et meget stort beløp. Mener forsvarssjefen at pengene blir uklokt brukt, er det riktig og viktig å trekke i nødbremsen.