Leder

Aftenposten mener: Trygdeskandale? Hvilken trygdeskandale?

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Professor Finn Arnesen leder utvalget som skal granske den angivelige feilpraktiseringen av EUs trygdeforordning.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har gravd seg ned i internasjonal, tysk og irsk rett.

I en tekst publisert på nettstedet Rett24 konkluderer han deretter med at den såkalte trygdeskandalen slett ikke er noen skandale. Hans forståelse av den berømmelige EU-forordningen tilsier at Norge har hatt sitt på det rene hele tiden. Norge kan nekte folk å ta med seg trygdeytelser over landegrensene, og ingen eller svært få er urettmessig dømt.

Skulle han ha rett, er det en skandale i seg selv.

Det vil bety at hele saken er en misforståelse, at påstander om justismord var grunnløse, og at Nav, regjeringen, regjeringsadvokaten og riksadvokaten tok feil da de konkluderte i fjor.

Høringen i Stortinget var unødvendig, og mistillitsforslag så vel som enorme mengder medieoppmerksomhet var basert på sviktende premisser. Det går knapt an å forlede folk grundigere.

Det er i hvert fall tydelig at jusen ikke er så åpenbar som myndighetene ga inntrykk av i slutten av oktober. Jusprofessor Tarjei Bekkedal går i Aftenposten langt i å støtte Utgårds syn og poengterer at Navs argumentasjon fra den gang ikke holder mål. Spesielt siden den dommen i EU-domstolen som ble trukket frem i argumentasjonen, i ettertid er blitt omtalt som «ikke avgjørende» for konklusjonen fra regjeringen og regjeringsadvokaten.

Langt på vei er det nå blitt oppgaven til granskningsutvalget, ledet av professor Finn Arnesen, å avgjøre riktig rettsforståelse. Det er i seg selv en merkelig konstruksjon, all den tid dette i en rettsstat normalt er domstolenes oppgave.

Som Bekkedal påpeker, kunne Gjenopptakelseskommisjonen, Høyesterett eller EFTA-domstolen først ha avgjort jusen før et utvalg kan nedsettes for eventuelt å finne ut hva som gikk galt.

Utvalget er ubundet av Navs vurderinger, men samtidig utnevnt «med sikte på å avdekke hvordan feilen har kunnet skje».

Om utvalget står fritt til å konkludere med at det ikke finnes noen feil, kan sånn sett diskuteres. Kanskje er det også det utvalget for tiden diskuterer.

For utvalgets avklaringer lar vente på seg. Svaret på om hvorvidt skandalen startet i 1994 eller 2012, har flere ganger vært «rett rundt hjørnet», senest ved sist månedsskifte. Nå er det gått tre nye uker. Og et av medlemmene har trukket seg.

Det er nå et åpent spørsmål hva som er verst: en eventuell feilpraktisering av trygderegelverket gjennom mange år eller en oppkonstruert frikjennelse av mange titall dømte.

Begge deler er ødeleggende for tilliten til norske myndigheter.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. EØS
  3. Høyesterett