Planlegging for kaos

VI HAR IKKE noe imot at alle viktige installasjoner i Oslotunnelen repareres og oppgraderes. Vi har ikke noe imot at Oslo S blir gjennomgått og oppgradert.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vi har ikke noe imot at E6 nord for Oslo repareres og vedlikeholdes. Vi har ikke noe imot at 40 år gamle betongbroer ved Furuset repareres og trygges. Vi har til og med forståelse, i likhet med de aller fleste, for at dette vil kunne føre til noen endringer i faste transportmønstre, til og med forsinkelser.

Etter år med forsømmelser i infrastruktur, forsømmelser som har gitt det transportselskapene kaller «driftsforstyrrelser», er det satt i gang et større vedlikeholdsprogram for å ta igjen noe av etterslepet. Det kan selvsagt ikke gå helt upåaktet hen, hverken på veier eller jernbaner. Disse, forhåpentlig midlertidige, «driftsforstyrrelser», kan vi til og med leve med.

MEN NÅR KAOSET blir så komplett som det var mandag, og problemene fortsatte til en viss grad i går, er det noe som skurrer. Det som skurrer, er at de selskaper og offentlige vesener som har planlagt vedlikehold og oppgradering og endrede transportmønstre, rett og slett ikke har snakket sammen på forhånd. Når et stort antall busser skal erstatte tog mellom for eksempel Oslo S og Lillestrøm, sier det seg selv at de må ha en fremkommelig vei å kjøre på, og at trafikkbelastningen på veiene vil bli større.

Slik kan vi ikke ha det, sier NSB. Det er vi enig i. Men NSB har også et ansvar for kaoset. En telefon til Statens vegvesen kunne gitt nyttige opplysninger om arbeid på viktige veier. Leder for transportkomiteen i Stortinget, Knut Arild Hareide, mener at dette er et ansvar for Samferdselsdepartementet. Det er nok riktig, men på et overordnet plan. Departementet har, ifølge seg selv, som mål «å sikre det sivile samfunnets behov for transport og kommunikasjon i normalsituasjon og i kriser.»

OM FORHOLDENE i og rundt hovedstaden i disse dager skal betegnes «normalsituasjon» eller «kriser», kan kanskje diskuteres. Men det burde ikke være nødvendig å gå helt opp til departementsnivå for å klare å samordne vedlikeholdsarbeid på knutepunkter og veier i Oslo og omegn. Det burde inngå som et naturlig ledd i enhver planleggingsprosess. Nå vil samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ha et dialogforum for viktige samferdselsaktører. Det underlige er at man ikke har klart å snakke sammen før, selv uten forum. Selv mediene hadde fått med seg at Oslo S ville bli sterkt berørt i sommer.

Vi håper at NSB, Jernbaneverket, Flytoget, Ruter og Veivesenet ordner opp før ferien.