Leder

Livsfarlig kaos i nødnett og telenett

  • Aftenposten Redaksjon

Opplysningene om den store svikten og svakhetene i nødnettet forteller en nesten utrolig historie.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

TO VIKTIGE og hver på sin måte dystre nyheter har nådd oss det siste døgnet. Den ene: Myndighetenes satsing på et kryptert nødnett for blålysetatene — politi, brannvesen og helsevesen - virker totalt feilslått. Den andre: Det vanlige telenettet, det vi alle - inkludert blålysetatene - er avhengig av, har store svakheter. De feilene som ble avslørt da orkanen «Dagmar» herjet i julehelgen 2011, er på langt nær rettet opp.

Opplysningene om den store svikten og svakhetene i nødnettet forteller en nesten utrolig historie. Nettet, som ble påbegynt i 2005, skulle altså sikre at alle nødetater kan kommunisere sikkert internt og med hverandre i en krisesituasjon. Men det virker ikke. Brannvesenets røykdykkere, de som setter livet på spill inne i brennende bygninger, kan ikke bruke det. Nettet virker ikke inne. Det har også store tekniske svakheter, det kan bare brukes til talekommunikasjon, ikke til dataoverføringer.

DET SER UT TIL, slik IKT Norge sier i sin høringsuttalelse til 22. juli-kommisjonen, at valget av teknisk løsning har vært et feilspor. Ikke bare har Norge bundet seg til én leverandør og dermed gjort det umulig å få en lavere pris gjennom konkurranse, vi har også valgt en smalere teknisk løsning enn EU. Hvordan dette i det hele tatt var mulig, bør bli en oppgave for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å granske. Muligheten er der når Regjeringens redegjørelse om 22. juli skal opp i komiteen. Det er allerede påvist at svikt i kommunikasjonen i nødnettet bidro til kaoset, og dessverre til at mange liv gikk tapt 22. juli.

VI HAR SETT at for eksempel enkelte politidistrikter har improvisert og tatt i bruk utstyr som hvem som helst kan kjøpe over disk i en dataforretning. Enkelte politimestre har altså innsett at de ikke kan stole på eller vente på et nødnett og har derfor truffet tiltak for å bedre situasjonen. Det bør de ha honnør for. Men når vi samtidig får rapporten om at også det vanlige telenettet har store mangler, ser vi at det sivile utstyret ikke vil være nok i en nødssituasjon.

Vi tror ikke at svakhetene i det vanlige telenettet, fastnett så vel som mobilnett, bare er teleselskapenes skyld og ansvar. I altfor mange år har det vært fokusert på lave priser for forbrukerne, også fra myndighetenes side. Spørsmålet om telesambandet har vært godt nok sikret, er blitt skjøvet i bakgrunnen.

NÅ HAR NORGE gjennomlevd en alvorlig krise. Sikkerhet og beredskap er kommet på dagsordenen, slik det også burde vært tidligere. Storting, regjering og kontrollorganer kan begynne med å få skikk på telekommunikasjonen, både i nødnettet og det vanlige telenettet. Det er livsviktig.

Les mer om

  1. Ledelse