Nettpoliti og datakrim

ULIKE NETTSAMFUNN er blitt de pedofiles nye jaktmarker. I så godt som alle overgrepssakene der Kripos kobles inn, har den første kontakten mellom den voksne og den mindreårige skjedd på nett, fortalte Kripos-leder Harald Skjønsfjell til VG denne uken.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I sommer har historiene om barn som lokkes av voksne via Internett, antatt uhyggelige proporsjoner. Fremveksten av sosiale nettsamfunn som Facebook og MySpace bringer oss et skritt videre innen kommunikasjon, men har åpenbare slagsider.Privat og sensitiv informasjon i feil hender kan i ytterste konsekvens medføre tap av liv eller omfattende skade mot rikets sikkerhet, skrev Roar Thon, seniorkonsulent i Nasjonal sikkerhetsmyndighet i en kronikk om Facebook i gårsdagens utgave av Aftenposten.

DATASIKKERHET er et brennhett tema over hele verden. En eksplosiv økning i handel, sosialt samvær og utveksling av informasjon på nett, byr på enorme sikkerhets— og overvåkingsutfordringer. Elektroniske pasientjournaler, formuesopplysninger og annen sensitiv informasjon kan skremmende lett misbrukes av kriminelle. Da 150 topper fra europeisk og internasjonal dataindustri var samlet for å diskutere datasikkerhet i Brussel i februar, sto utviklingen av et internasjonalt samarbeid helt sentralt. Problemet er at teknologien utvikler seg kontinuerlig, og at nasjonale overvåkingsorganer og juridiske instanser allerede har problemer med å henge med.

EKSTRA UHYGGELIG er det selvfølgelig når nettet brukes som verktøy for voksnes misbruk av barn, men dette problemet kan heldigvis angripes fra flere kanter. Skolen har et stort ansvar for å lære barn og ungdom generelt nettvett og kildekritikk. Foreldre må også sørge for selv å holde seg oppdatert. Det er ikke å forvente at barn instinktivt skal kunne ta seg frem på nettet. De trenger veiledning her, akkurat som i den fysiske verdenen.

KRIPOS ARBEIDERnå med å bygge opp et norsk nettpoliti. En direkte rapporteringsknapp til Kripos skal gjøre det lett for barn og unge å få tak i politiet. Hensikten er å forebygge seksuelle overgrep og etterforske straffbare forhold.Det er oppløftende at norsk politi tar disse utfordringene på alvor. Det er nesten ikke mulig å overdrive kompleksiteten i de tekniske, juridiske og politiske sidene ved datakrim og datasikkerhet.