Leder

Ja til heroinassistert behandling

  • Aftenposten Redaksjon
Thorvald Stoltenberg vant frem på Aps landsmøte. Ap åpner nå for heroinassistert behandling.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Å tilby heroin til en liten gruppe av de sykeste ruspasientene er ingen mirakelkur i norsk narkotikapolitikk. Det burde ikke være et tabu heller. Det er verdt å forsøke.

Narkotika koster hvert år flere liv i Norge enn trafikkulykker.

Det opptar oss for lite. Det bekymrer oss ikke nok.

Norsk narkotikapolitikk er ikke mer vellykket enn at alle steiner må snus.

Å åpne for heroinassistert behandling vil være et lite, men kjærkomment uttrykk for en sterkere utålmodighet i narkotikapolitikken.

Det trengs.

Ja fra Ap kan gi flertall

Derfor er det gledelig at Ap på sitt landsmøte lørdag vedtok å åpne for en "kontrollert studie" hvor heroinassistert behandling forsøkes også i Norge.

SV og Venstre har allerede trukket tilsvarende konklusjoner. Senterpartiet er avventende. Aps vedtak gjør dermed at det er høyst mulig at det blir åpnet for heroinassistert behandling i Norge etter stortingsvalget om to år.

Berører liten gruppe

Det er omtrent 12.500 heroinmisbrukere i Norge i dag. Kun en prosent eller to av disse vil være aktuelle for behandling med farmasøytisk fremstilt heroin.

For de langt fleste vil metadonbehandling eller tilsvarende være et bedre, og for samfunnet billigere, alternativ. For noen av de aller sykeste ruspasientene vil et behandlingsregime med daglige doser av medisinsk heroin på en offentlig klinikk, kreve en disiplin de ikke har.

Et anstendig liv for noen få

Heroinassistert behandling vil derfor kunne hjelpe nedslående få.

Men for noen tunge brukere vil det gjøre det mulig å leve med sin avhengighet uten å måtte finansiere kjøp av illegal heroin ved prostitusjon eller annen kriminalitet.

Det kan gjøre et nedslitt liv litt bedre, litt mer anstendig.

EU: Resultatene er gode

Siden midten av 1990-tallet har Sveits gått i spissen for å ta i bruk heroinassistert behandling. Nederland har fulgt etter. Forsøk er gjennomført i land som Tyskland, Storbritannia, Spania, Canada og Danmark.

Så langt spriker oppsummeringene av hvilke resultater heroinassistert behandling gir.

En rapport fra EUs narkotikabyrå konkluderte i 2012 med at heroinassistert behandling førte til at pasientene "fungerer bedre sosialt", får "vesentlig bedre helse", reduserer bruken av ulovlig heroin og bedriver "mindre kriminell aktivitet".

En bred gjennomgang i regi av det norske Forskningsrådet konkluderte året før med at kunnskapsgrunnlaget var for tynt til å ta heroinassistert behandling i bruk i Norge.

Høyt frafall, fare for overdose

Vi vet at frafallet blant ruspasienter som mottar heroin er nedslående høyt. Faren for overdosedødsfall er også betydelig for de pasientene som bruker illegal heroin på toppen av det helsetjenesten tilbyr.

Det er dessuten en utfordring hvordan et tilbud om heroinassistert behandling skal kunne tilbys pasienter spredt over hele landet, ikke kun i de store byene.

Kontroll og evaluering viktig

Heroinassistert behandling er altså ingen mirakelkur. Men det bør forsøkes.

Regulert nøye i lov og forskrift. Rammet godt inn av helsetjenesten . Evaluert raskt og grundig slik at vi kan bli klokere på hvordan heroinassistert behandling fungerer i en norsk sammenheng.

Les også

  1. Ap vil teste vaksinepåbud i Oslo

  2. Taxfree-ordningen bør avvikles

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)