Leder

Aftenposten mener: Ja til turistskatt

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Flakstad kommune i Lofoten kan by på paradisiske strender når sommervarmen slår til. Den bør også få anledning til å innkreve turistskatt, skriver Aftenposten på lederplass.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Det er all grunn til å glede seg over at turister fra hele verden har stor appetitt på ferieturer til grisgrendte strøk i Norge. Bidraget til det norske bruttonasjonalproduktet er ikke ubetydelig, og ikke minst for lokal verdiskapning og sysselsetting kan strømmen av turister i sommersesongen ha stor betydning.

Turistene benytter seg av en rekke fellesgoder – som turløyper, veier, parkering, toaletter, søppelhåndtering, badeplasser og rasteplasser. Fra flere steder i landet meldes det om store problemer med søppel som flyter, avføring og stor slitasje på eksisterende infrastruktur grunnet massiv turisme. Utfordringene gjelder små kommuner med få fastboende, der differansen mellom turistenes og innbyggernes behov er størst. I byene vil de fleste fellesgoder bli produsert uansett.

Både til VG og NRK har representanter for flere turistkommuner ytret ønske om «turistskatt». Begrepet er lite presist, men finnes i forskjellige former blant annet på Mallorca, Malta og i Toscana, samt en rekke av verdens storbyer. Den innkreves oftest gjennom et tillegg på hotellregningen, men kan for så vidt like gjerne utformes som en strategisk plassert bom i Lofoten, slik Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (Ap) snakker om i VG onsdag.

Poenget er uansett å ta ekstra betalt fra turistene for slitasjen de forårsaker og de spesielle behovene de representerer.

I mars kom reiselivsmeldingen, der næringsminister Monica Mæland (H) vendte tommelen ned for å gi norske kommuner adgang til å kreve inn lokal turistskatt. I tråd med hva partifelle Gunnar Gundersen uttalte til NRK onsdag, er hovedargumentet at det er dyrt nok å være turist i Norge allerede.

Nå er det turistene som tar denne vurderingen, ikke ministre og stortingsrepresentanter. Sannsynligvis har kronekursen langt større innvirkning på turismen enn om hotellregningen blir en tier dyrere pr. natt. Og ikke minst Høyre-folk bør kunne stole på at kommunene er robuste nok til selv å vurdere slike effekter. Å gi kommunene denne muligheten, vil innebære større lokalt selvstyre.

Det er allerede adgang for kommuner til å ta betalt for bruk av bade-, parkerings- og teltplasser. Hvorvidt utvidede muligheter for slik brukerbetaling er mer hensiktsmessig enn en mer generell skattlegging for eksempel på overnatting, kan sikkert diskuteres. Prinsippet er like fullt at det ikke kan være noen grunn til å skåne de tilreisende for denne regningen.

Gundersen har for så vidt rett i at «turisme er noe vi higer etter». Men man kan lure på om Høyres næringspolitiske talsperson har glemt årsaken: Det er jo pengene deres vi vil ha.

Les mer om

  1. Leder
  2. Turisme
  3. Lofoten