Aftenposten mener: Ta raskt tak i Vaterland-miljøet

Mannen i 20-årene har brutt med Vaterland-miljøet. Både han og Stine Marit Sundsbø Hollerud i Uteseksjonen mener det er blitt mer vold blant dem som selger hasj i dette området.

Unge rusmisbrukere på Vaterland virker tøffe og sterke, men de bærer på en tung bagasje og trenger hjelp.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Uteseksjonen i Oslo har kartlagt rusmiljøet rundt Vaterland og er bekymret for det de ser. Det er en bekymring politiet deler, og det med god grunn.

I rapporten «Under brua» beskrives et sammensatt miljø som er preget av narkosalg, rusavhengighet, konflikter og konkurranse. Miljøet, der gutter og unge menn dominerer, er blitt tøffere og langt mer voldelig de siste årene, ifølge Uteseksjonens informanter.

Les også

Politi og Uteseksjonen bekymret for sentrumsmiljø i Oslo: – Mer vold blant yngre narkoselgere

Har gått under radaren

Åpen omsetning av narkotika er et problem Oslo-politiet har vært opptatt av i årevis. Det skaper utrygghet for befolkningen. Det gjør det enkelt å spre stoff. Det tiltrekker rotløs og sårbar ungdom, med økt risiko for at de selv utvikler rusproblemer. Og steder der dette foregår, blir oppsøkt av mer hardkokte kriminelle som kan bruke dem som rekrutteringsarenaer.

Det spesielle med Vaterland-miljøet, er at det har gått under radaren for hjelpeapparatet, ifølge Uteseksjonens rapport. Ungdommene ser ikke ut som slitne misbrukere, de virker tøffe og sterke. Men de bærer på en tung bagasje, og de trenger hjelp.

Til tross for aggressivitet og vold, tilbyr miljøet også en form for samhold. I dette ligger et stort faresignal: At det utvikles et sosialt fellesskap, med egne verdier og normer, på utsiden av storsamfunnet. Også av denne grunn haster det å gripe fatt i Vaterland-miljøet, før slike utviklingstrekk får slå rot for alvor.

Kamp mot utenforskap

Alt for lenge er rusavhengighet blitt definert som et ordensproblem. Nå har et utviklet seg nær tverrpolitisk enighet om at det primært er en sosial- og helsepolitisk utfordring. Utspillet fra helseminister Bent Høie (H) i fjor høst om at de som tas for bruk og besittelse av narkotika skal hjelpes, ikke straffes, har gitt utviklingen et kraftig puff i riktig retning.

Historien til ungdommene på Vaterland er som oftest en historie om fattigdom og mangel på tilknytning til skole og arbeidsliv, ifølge rapporten. Kampen for å få dem på rett kjøl er en kamp mot ulike former for utenforskap.

Et viktig varsku

Derfor finnes det heller ingen kvikk fiks. I det forebyggende arbeidet er det nødvendig med målrettet og samordnet innsats fra både skole, barnevern og sosialtjeneste.

De som allerede er en del av miljøet, må erfare at samfunnet har nulltoleranse overfor vold, trusler og annen kriminell adferd. Men også disse ungdommene må møtes med tilbud om hjelp til å komme ut av et miljø mange egentlig ønsker å bryte med.

Uteseksjonens rapport om Vaterland er et viktig varsku. Å neglisjere problemene som avdekkes, vil være et stort feilgrep.

  • Les vår leder om Høies narkotikautspill her.