Leder

Aftenposten mener: Etterlengtet pålegg fra Riksadvokaten

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther sier til Aftenposten at det er behov for en kvalitetskontroll av politiets behandling av saker som handler om vold i nære relasjoner.

Vold mot barn må tas mer alvorlig. Politiet må hjelpe de svakeste.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
- De som trenger det mest, har sett minst til politiet. Derfor skal vi ha større fokus på å hjelpe barn som er utsatt for vold og overgrep. Det er nødvendig, både for barna og for samfunnet, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Vold mot barn rammer de aller svakeste i samfunnet. Samtidig er det et område preget av store mørketall.

Det er derfor prisverdig at Riksadvokaten nå krever kvalitetskontroll av saker som handler om vold i nære relasjoner.

LES HELE NYHETSSAKEN HER:

Les også

Politiets vold mot barn-etterforskning skal granskes

Den klare beskjeden fra den overordnede ledelsen av påtalemyndigheten kan ikke misforstås: Denne typen kriminalitet må tas mer alvorlig enn tidligere.

100 punkter

Riksadvokaten har i mer enn ti år tatt opp vold i nære relasjoner i sine årlige rundskriv. I år settes det imidlertid større kraft bak ordene.

Nå skal 100 punkter ved politiets etterforskning ettergås. Det gjelder alt fra vitneavhør til hvordan bevis blir sikret når politiet blir tilkalt. To statsadvokater ved ti statsadvokatembeter skal før sommeren bruke to uker på å sjekke politiets arbeid.

Deretter skal det meldes tilbake både til hvert enkelt politidistrikt om hva som må forbedres, og det skal sendes en rapport til Riksadvokaten.

Gransket selv

Aftenposten har gjennom flere saker belyst hvem som dømmes for vold mot sine egne barn. I dag finnes det ikke statistikk over hva som kjennetegner gjerningspersoner og fornærmede i familievoldsaker, og Aftenpostens journalister har derfor selv gjennomført en slik gransking.

DETTE ER DEN STERKE SAKEN SOM STARTET DET HELE:

Les også

I 15 år var hverdagen til søstrene preget av vold og trusler. Gjerningsmannen var deres egen far.

Riksadvokaten har merket seg disse reportasjene og mener de viser at vold i nære relasjoner krever mye større oppmerksomhet.

Særlig er det behov for en kvalitetskontroll av politiets arbeid.

Lang vei å gå

Mer enn noe annet illustrerer Aftenpostens artikler behovet for mer kunnskap og forskning knyttet til vold i nære relasjoner. Helt opp til 1980-tallet ble denne typen kriminalitet i deler av politiet sett på som «husbråk», som kunne løses relativt raskt. Den tiden er helt klart forbi, men fremdeles er det en lang vei å gå.

Den som kanskje uttrykker det best, er politidirektør Odd Reidar Humlegård: De som trenger politiet mest, har sett for lite til politiet.

Les også

Politidirektøren: Politiet har gjort for lite for voldsutsatte barn

NÅ tas det et oppgjør med tidligere synder hos både påtalemyndigheten og i toppen av politiet. Det er ikke et øyeblikk for tidlig. Forhåpentlig er det et såpass sterkt signal at det også kan virke oppmuntrende for de deler av samfunnet som arbeider med dette saksfeltet hver dag: krisesentre, organisasjoner, bistandsadvokater, politifolk og psykologer. Viktigst av alt – det gir en etterlengtet anerkjennelse til ofre for denne typen kriminalitet.

  • Denne saken er blant temaene i ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les mer om

  1. Vold mot barn
  2. Ledelse