Leder

Aftenposten mener: Kommunal eiendomsskatt må være en lokal beslutning

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen vil avskaffe kommunal eiendomsskatt, noe som innebærer at kommunene taper frihet. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å sette et nytt tak på hvor mye eiendomsskatt kommunene kan kreve inn. Før var taket på 7 promille, nå foreslår Regjeringen å senke det til 5 promille. Forslaget har flere svakheter.

Solberg-regjeringen har jobbet frem både en kommunereform og en regionreform. En viktig del av argumentasjonen har vært knyttet til demokrati og lokalt selvstyre: Beslutningene skal tas på nivåene som er nærmest folk, og enhetene må være store nok til å kunne ta hånd om flere viktige beslutninger. Da skulle man tro at Regjeringen ikke ville gå inn for politikk som svekker det lokale selvstyret i neste runde. En senking av taket på eiendomsskatt innebærer en slik svekkelse.

Ideelt sett skulle eiendomsskatt vært en nasjonal skatt og en del av det totale skattesystemet. Det er en fornuftig skatteform som kunne erstattet deler av skatten på inntekt, blant annet. Nå eksisterer den imidlertid bare som en mulighet for kommunene. Hvis flertallet av velgerne ønsker det, kan kommunen ilegge innbyggerne eiendomsskatt. Det finnes et tak, som er styrt fra Stortinget, men kommunene har fritt spillerom innenfor rammen.

Det er mulig å argumentere for at denne friheten ikke svekkes nevneverdig ved at selve rammen snevres inn. Den foreslåtte endringen berører bare 67 kommuner. Kommunene kan fremdeles innføre, avskaffe, heve og senke skatten. Men det er retningen som her bør bekymre. Frps mål er å avskaffe hele skatten.

Når skatten først finnes, er dette en diskusjon som bør foregå i kommunene. Det vitner om liten innsikt i de ulike kommunenes utfordringer når finansminister Siv Jensen (Frp) mener å vite best hva som er best for dem. Jensens partifeller har alle muligheter til å argumentere mot skatten lokalt og utvikle politikk som sørger for at skatten blir overflødig. Hvis velgerne ønsker det, vet de hvem de skal stemme på. I Bergen har Frp både avskaffet og så gjeninnført skatten, noe som illustrerer at de lokale vurderingene er mer komplekse enn Jensen og Regjeringen synes å tro. At to av fem Frp-ordførere styrer med eiendomsskatt, er også en indikasjon på at lokale vurderinger påvirker standpunktet.

Eiendomsskatt er en av de få inntektene kommunene kan påvirke direkte selv. Den er ikke vanskelig å forstå. Innbyggere som ikke ønsker den, kan stemme den bort. Denne muligheten gir sunne politiske debatter om effektivitet og prioriteringer. Dette er i kjernen av lokalpolitikken. Utsagn om lokaldemokrati og beslutninger nært innbyggerne lyder hule hvis dette gjennomføres. Dette må lokalpolitikerne og innbyggerne i hver enkelt kommune avgjøre selv.

Les mer om

 1. Leder
 2. Eiendomsskatt
 3. Siv Jensen
 4. Skattepolitikk
 5. Lokaldemokrati

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Frp: - Krever lavere eiendomsskatt i regjeringsforhandlingene

 2. POLITIKK

  Siv Jensen med spark til Oslo Høyre: – Hele eiendomsskatten i Oslo bør fjernes i rekordfart

 3. ØKONOMI

  Regjeringen tvinger 101 kommuner til kutt: Her skrelles eiendomsskatten mest

 4. POLITIKK

  Ap-styrte byer omgår regjeringens kutt i eiendomsskatten. Siv Jensen anklager Oslo for «reinspikka lureri».

 5. POLITIKK

  Nå endrer Oslo-byrådet eiendomsskatten. «Nuller ut» kuttet fra regjeringen.

 6. NORGE

  Regjeringen vil kutte ytterligere i eiendomsskatten