Leder

Det tyngste ansvaret hviler på KS

 • Aftenposten Redaksjon

Skoleforskningen viser nokså entydig at dyktige, faglig sterke og motiverte lærere er den enkeltfaktor som betyr mest for elevenes fremgang. Ruud, Vidar

Halvannen uke ut i skoleåret er Skole-Norge rammet av en omfattende lærerstreik som i øyeblikket virker fullstendig fastlåst.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Konflikten kan bli langvarig. Utdanningsforbundets streikekasse på over 700 millioner kroner kan holde liv i streiken i månedsvis.

Men om forbundets gode økonomi sørger for at streikende lærere ikke lider noen nød, er det andre som må betale en høy pris. Rundt 100.000 elever møter nå stengte porter og får ikke den undervisningen de har krav på. Enda flere vil bli rammet når nye streikeuttak kommer.

Rundt 100.000 elever møter nå stengte porter og får ikke den undervisningen de har krav på.

Dette er uholdbart. Vi sier som 15-åringene på Strømmen videregående skole som Aftenposten snakket med i går: «Få avsluttet streiken så fort som mulig.»

Skolen står overfor store utfordringer. De faglige resultatene er ikke gode nok. Frafallet er fortsatt altfor høyt. Elevenes resultater påvirkes sterkt av familiebakgrunn og kjønn. Kunnskapsløftet har ikke klart å utligne de sosiale ulikhetene i elevenes resultater.

En storstreik er det siste Skole-Norge trenger. Begge parter har et ansvar for en konflikt som blir bitrere for hver dag som går, både for at den har oppstått og for å få den avsluttet. Men vi mener at selve nøkkelen for å finne en løsning nå ligger hos arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Alle de fire lærerorganisasjonene har kontant avvist forslag til arbeidstidsavtaler som innebærer mer tilstedeværelse på skolen. Tyngst veier holdningene i den overlegent største av dem, Utdanningsforbundet. Der var det rekordoppslutning ved uravstemningen på forsommeren, og hele 73 prosent sa nei til den fremforhandlede avtalen.

Men vi mener at selve nøkkelen for å finne en løsning nå ligger hos arbeidsgiverorganisasjonen KS.

Lærernes arbeidstid er ikke hogget i stein. For å utvikle bedre skole— og læringsmiljøer er også arbeidstidsavtalene noe partene må kunne se på. Vi forstår at endringer av arbeidstid kan være en del av styringsverktøyet som ledere trenger.

Men det er ikke mulig å presse gjennom krav om endringer av arbeidstiden som møter så massiv motstand fra dem det gjelder. Ikke i 2014.

Dette er noe KS ikke later til å tatt inn over seg. KS ser heller ikke ut til å ha erkjent at kravet om mer bundet arbeidstid kommer på toppen av mange styrings- og kontrolltiltak som i sum har bidratt til å undergrave en myndig og selvstendig lærerrolle.

Skoleforskningen viser nokså entydig at dyktige, faglig sterke og motiverte lærere er den enkeltfaktor som betyr mest for elevenes fremgang. Et godt utviklet samarbeid mellom lærere og skoleledelse og innad i lærerkollegiet er også en suksessfaktor. Her er forskjellene store fra skole til skole.

Men det er omstridt om den samarbeidskulturen som KS tar så sterkt til orde for under denne konflikten, fremmes med krav om mer bundet arbeidstid. En av landets fremste skoleforskere, professor Thomas Nordahl, er blant dem som betviler dette.

Vi peker spesielt på KS' nøkkelrolle også på bakgrunn av den tillitskrisen denne konflikten har synliggjort. Et eventuelt gjennomslag for endrede arbeidstidsavtaler forutsetter en tillit til skoleeierne og arbeidsgiverne i KS som norske lærere og lektorer mangler i dag.

Derfor må tingene tas i en annen rekkefølge. Først må tillit gjenreises, deretter kan arbeidstiden diskuteres.

Først må tillit gjenreises, deretter kan arbeidstiden diskuteres.

I dagens tilspissede situasjon innebærer dette at KS må frafalle sitt krav om mer bundet arbeidstid. I et lengre, mer overordnet perspektiv kan dette bli et første skritt for å løse tillitskrisen som nå fremstår som Skole-Norges kanskje største problem.

 1. Les også

  Lærerkonflikten er gått i vranglås

 2. Les også

  Har penger til langvarig streik

 3. Les også

  Lærerstreiken: Satser på kaotisk og rotete opptrapping

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Lærerstreik

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Elevene skal ha de timene de har krav på

 2. NORGE

  Ingen streik på skoler og sykehus

 3. KOMMENTAR

  «Dropp lærernormen, Arbeiderpartiet!»

 4. NORGE

  Har din skole nok lærere? Sjekk alle landets skoler her.

 5. NORGE

  Vil endre loven for å gi elever rett til en kvalifisert lærer

 6. NORGE

  Noen elever får video-undervisning, andre sitter alene med oppgaver. Lærere ber om råd fra kunnskapsministeren.