Aftenposten mener: Kommunereformen må få gå sin gang

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) argumenterer godt for å si opp de interkommunale avtalene med nabokommunene.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), varsler at den nye storkommunen vil si opp avtaler om interkommunalt samarbeid med Sula og Giske. Interkommunalt samarbeid vil si at to eller flere kommuner samarbeider om tjenesteproduksjon til innbyggerne. Beslutningsmyndighet overføres fra kommunene til et felles selskap. Mange små kommuner er avhengige av denne typen samarbeid for å kunne tilby innbyggerne et fullverdig tjenestetilbud.

Les også

Spår et ras av kommunesammenslåinger – uansett hvem som vinner valget

Sula og Giske valgte å stå utenfor kommunereformen. De mener de klarer seg bedre alene. Forutsetningen for alenegangen var imidlertid at de hadde muligheten til å samarbeide med større kommuner om mange tjenester. Nå brister forutsetningen.

Det som skjer i og rundt Ålesund nå er ikke unikt. Flere sammenslåtte kommuner går gjennom gamle avtaler. Mange steder henger det interkommunale samarbeidet i en tynn tråd.

Like mye som avtalene har vært en grunn for mange kommuner til å velge alenegang, har de vært en grunn for andre kommuner til å velge det motsatte. Avtalene blir kritisert for å være uoversiktlige og lite egnet for demokratisk innsyn. De øker også i antall. Bare i Ålesund er kommunen involvert i 50–60 ulike avtaler.

Senterpartiets Heidi Greni går hardt ut og mener dette er en straff overfor kommuner som sa nei til sammenslåing. Det er forståelig at det oppleves slik, men det finnes ikke grunnlag for å slå fast at det er slik. Ordførerne i storkommunene argumenterer tvert imot nøkternt for endringene, og ordførerne i de mindre kommunene synes å forstå de stores ståsted. Både representanter for de store og små kommunene slår fast at avtalene innebærer at de store bærer den største byrden. Nye avtaler kan innebære økte utgifter for de små.

Svaret på det, mener Greni, er å kompensere de små i en slik grad at de likevel klarer å levere et fullverdig tjenestetilbud. Det er et dristig løfte, for dette aner vi virkelig ikke omfanget av. Økte overføringer til de minste kommunene er heller ikke et tilstrekkelig svar der problemet defineres som for små og sårbare fagmiljøer. Her må det være riktigere å gå inn i de faktiske utfordringene til kommunene med åpent sinn og diskutere hvordan de best kan løses.

Les også

Bare 2 av 15 tvangssammenslåtte kommuner vil reversere

Professor Synnøve Jenssen mener for mange små kommuner har tatt for lett på alenegangen. Hun mener eksemplene rundt Ålesund viser at debattene lokalt har vært frikoblet fra kommunenes reelle utfordringer. Hvis disse endringene kan utløse nye debatter i kommunene, som tar opp i seg disse utfordringene, er det bare av det gode.