Aftenposten mener: God, grønn gründerpolitikk

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Grønn dame, rød klut. Une Bastholm og MDG går foran i gründerpolitikken.

MDG og Venstre står for en offensiv gründerpolitikk, og bør ikke avskrives.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm mandag la frem partiets plan for å flytte 150.000 oljearbeidere over i andre yrker, fikk det hennes politiske motstandere til å se rødt.

«Vi kan ikke avvikle Norges mest lønnsomme næring og erstatte det med luftslott og ønskedrømmer», sa Høyres energipolitiske talsperson Tina Bru til NRK. Sant nok det. Men så er det da heller ikke det den grønne damen gjør.

Hun legger frem en gjennomtenkt innovasjons- og gründerpolitikk.

Selv om det er en viss optimisme å spore i oljeindustrien akkurat nå, må Norge belage seg på fortsatt synkende inntekter fra næringen, en utvikling som har pågått i noen år.

Da er det rasjonelt å forberede Norge på en fremtid der nasjonen må skape arbeidsplasser og verdier på nye områder, noe det også er bred politisk enighet om. Spørsmålet er hvordan det skal skje.

Da Norge i sin tid ble forvandlet til verdens rikeste land, var det fordi myndighetene forsto at det lå et stort potensial i oljeindustrien, og innførte skatteincentiver som gjorde det attraktivt å investere i oljeproduksjon og leverandørbedriftene rundt. De samme mekanismene gjelder fortsatt, selv om gode generelle rammebetingelser er den sikreste veien til vekst.

Myndighetene må forstå hvilke fortrinn Norge har, hvilke forretningsområder som er i vekst, og hvordan rammebetingelsene kan stimulere til størst mulig verdiskaping og flest mulig arbeidsplasser.

BI bidro nylig med ny kunnskap om hvilke bedrifter som skaper nye arbeidsplasser. Der viste det seg at to av tre arbeidsplasser skapes i oppstartsbedrifter, og ikke i de store, etablerte hjørnestensbedriftene.

Bastholm har heller ikke sugd fremtidsvisjonene av eget bryst. Innovasjon Norges liste over de seks områdene der Norge har naturgitte og teknologiske fortrinn i den globale konkurransen omfatter bioøkonomi, havrommet, helse/velferd, turisme/kreative næringer, ren energi og smarte samfunn.

Incentiver som stimulerer til utvikling og etablering av nye arbeidsplasser på disse områdene er med andre ord hverken luftslott eller ønskedrømmer, men god innovasjonspolitikk.

Mange ansatte i oljenæringen og andre næringer skal gjennom omstilling de neste årene. Det koster penger, og mange av pengene kommer fortsatt til å være oljepenger.

MDG og Venstre står for en offensiv gründerpolitikk, og bør ikke avskrives.

Omstilling og gründerpolitikk henger sammen, noe Norge vil merke tydelig i årene som kommer.