Aftenposten mener: Loven gjelder også lovens lange arm

Årsrapporten fra EOS-utvalget avdekker omfattende ulovlig praksis i PST.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Se for deg at karrieren din tar en uventet vending. Du får ikke sikkerhetsklareringen du trenger. Årsaken er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) – helt grunnløst – har sagt til klareringsmyndigheten at du kan være tilknyttet «et ekstremt miljø med voldspotensial».

Det har skjedd og er bare ett av flere konkrete eksempler på kritikkverdige forhold som ble avdekket i årsrapporten fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) i går.

I et annet tilfelle skal PST ha uttrykt bekymring overfor klareringsmyndigheten for at en person kunne være involvert i etterretning på vegne av fremmede makter. Men ingenting synes i den skriftlige kommunikasjonen, heller ikke i referatet fra møtet.

PST har også innhentet og videreformidlet informasjon om borgeres politiske ståsted.

Alt dette er både ulovlig og alvorlig.

Det virkelig bekymringsfulle er imidlertid at den ulovlige praksisen ser ut til å være regelen heller enn unntaket.

Sikkerhetsloven pålegger PST å overlevere informasjonen til klareringsmyndigheten skriftlig. I stedet har PST etablert en praksis der noe materiale overleveres skriftlig. I tillegg, sier EOS-utvalget, har «tjenesten rutinemessig lagt opp til at det holdes møter» der ytterligere informasjon blir overlevert muntlig.

Det er gode grunner til at denne praksisen er forbudt. Muntlig overlevering åpner for synsing, feiltolking og unøyaktigheter og gjør det umulig i en klagesak å finne ut av hvilken informasjon som er blitt lagt til grunn for et avslag.

Dessuten gir politiets positive holdning til uformell, muntlig informasjonsflyt grunn til bekymring også på andre områder.

Akkurat nå jobber Forsvarsdepartementet med å utforme en ny lov som gir Etterretningstjenesten mulighet til å samle og lagre metadata om norske borgeres kommunikasjon i halvannet år. En av innvendingene mot lovforslaget er at den vil gi Etterretningstjenesten mulighet til å overvåke nordmenn i Norge, noe som i seg selv er ulovlig. En annen er at E-tjenestens data vil kunne tilflyte politiet – som allerede har meldt sin interesse.

I prinsippet skal ikke dette skje. Det ville i så fall kreve at partene er villige til å sette loven til side og etablere en praksis der informasjon overleveres muntlig i telefoner og uformelle møter, uten at noe blir registrert.

EOS-utvalgets rapport viser at det er en helt legitim bekymring – og at det er godt at noen overvåker overvåkerne. For loven gjelder også lovens lange arm.

Les også

EOS-utvalget retter kritikk mot PST i sin årsmelding