Leder

Aftenposten mener: Riktig med omkamp om «kjempetabbe»

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Er norske partiers motstandsdyktighet mot lobbyisme svekket?

Prosessen rundt lakseskatten gir i hvert fall grunn til å spørre. Før det offentlig oppnevnte utvalget konkluderte i høst, hadde både Frp, Høyre og Venstre vedtatt på sine landsmøter at de var imot denne skatteformen.

Logikken bak skatten er at laksenæringen nyter godt av naturressurser som egentlig tilhører oss alle, i form av fjorder og hav velegnet til oppdrett. Dermed bør også en større andel av overskuddet tilfalle fellesskapet. Dette omtales som grunnrente.

Et vellykket påvirkningsarbeid fra sjømatnæringen bidro imidlertid til at skatten var parkert allerede før forslaget kom. Frykt for tap av arbeidsplasser i distriktene og en generell «næringsvennlighet» er flittig brukte motargumenter, i tillegg til at utvalget ikke skal ha forstått laksenæringens rammevilkår.

Erna Solberg (H) har sagt at utvalget ikke har tatt inn over seg teknologiutviklingen. Men dette argumentet hadde stått sterkere om ikke statsministerens parti allerede på forhånd hadde konkludert. Og dessuten berører det ikke helt sakens kjerne.

Om teknologiutviklingen skulle gjøre det mindre attraktivt å utnytte naturressursen som skaper grunnrenten, vil det simpelthen bety at det heller ikke blir noe særskilt overskudd å beskatte.

Onsdag kom forslaget til nytt prinsipprogram for Venstre, der nettopp grunnrentebeskatning trekkes frem som en særlig fornuftig skatteform.

Utvalgsmedlem Sondre Hansmark bruker anledningen til i Dagbladet å kalle fjorårets landsmøtevedtak en «kjempetabbe». Han varsler omkamp på vårens landsmøte.

Den er det all grunn til å ønske velkommen. Nesten all skattefaglig ekspertise er samstemt om lakseskattens fortreffelighet. Så lenge det er overskuddet som beskattes, vil argumentet om arbeidsplasser som går tapt, være svakt. Ekstra skatteinntekter på flere milliarder kan motsvares av fornuftige lettelser på andre områder.

Nå er det ikke gitt at Venstre snur. De færreste som stemte mot lakseskatten, vil dele Hansmarks beskrivelse av vedtaket som resultat av «en massiv lobbykampanje fra laksenæringen rettet mot de borgerlige partiene». Men avvisningen av lakseskatt er og blir et gjennomslag for en næring som har vist seg særdeles lukrativ.

Ikke minst for partier som er opptatt av en lavest mulig skattebyrde, må det være et poeng å finne skatteformer med minst mulig ulemper. Utvalget argumenterer overbevisende for at havbruksnæringen nyter godt av grunnrente og følgelig bør skatte deretter.

Det var bare så synd politikerne lukket ørene først.

Les hele saken med abonnement