Leder

Aftenposten mener: På tide å kreve resultater på Grønland

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Den siste uken har Aftenposten publisert flere saker om volds- og narkotikakriminalitet på Grønland i Oslo.

Mange liker utvilsomt å bo på Grønland, og de aller fleste vil kunne bevege seg trygt mellom områdets mange hyggelige kulturtilbud, enten de hører til der eller er på besøk. Det forandrer imidlertid ikke på det faktum at Grønland har store og veldokumenterte problemer med vold og narkotika.

Rapporten «Under brua – En kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland», utarbeidet av Velferdsetaten i Oslo kommune, anslår at dopselgermiljøet på Vaterland alene består av mellom 60 og 80 unge menn. De fleste av dem har innvandrerbakgrunn, og enkelte mangler oppholdstillatelse. I tillegg kommer områdets andre gjenger og miljøer.

Oslo kommunes publikumsundersøkelse viser at beboere i bydel Gamle Oslo føler seg betydelig mindre trygge på kveldstid enn snittet i Oslo. Ser en på Aftenpostens kartlegging av knivtrusler og knivvold i Oslo, er det i tillegg all grunn til å tro at Grønland oppleves som mindre trygt enn andre områder i bydelen, som Kværnerdalen, Ensjø, Kampen, Etterstad, Valle-Hovin, Helsfyr og Ekebergskråningen.

Politiet sier at utviklingen går i gal retning. Byrådet sier det samme.

Det er med andre ord lite fruktbart å la være å snakke om Grønlands problemer. Men viktigst er det å snakke om hvordan problemene kan løses.

Grovt sett kan ansvaret fordeles mellom stat og kommune. Politiets arbeid er et statlig ansvar. Arbeidet med forebygging er et kommunalt ansvar. Og som vanlig peker stat og kommune på hverandre.

Byråden for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Gamal (SV), sier at politiet «tydeligvis» ikke har satt inn nok ressurser. Politiet sier på sin side at de ikke kan løse problemet alene, og at kommunen må være med.

Kommunen har brukt 200 millioner kroner på et områdeløft for Tøyen. Resultatene er svake, kritikken fra kommunerevisjonen ramsalt. Oslo kommune er i gang med et tilsvarende områdeløft for Grønland og har så langt brukt 50 millioner kroner på en lang rekke ulike tiltak. Hvordan det har gått, har Aina Stenersen (Frp) varslet at hun vil be byrådsleder Raymond Johansen (Ap) redegjøre for onsdag.

Det blir interessant.

Det er på sin plass å kreve en styrket politiinnsats. For all del. Men det er også rimelig å kreve resultater av byrådet. For så langt er resultatene uteblitt, og nå begynner tålmodigheten å bli tynnslitt.

Les hele saken med abonnement