Leder

Aftenposten mener: Nei til politisering av Oljefondet

 • Aftenposten Redaksjon

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil bruke Oljefondet til en politisk markering Grøtt, Vegard Wivestad

– Oljefondet og statsbudsjettet må holdes klart fra hverandre.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oljefondets midler skal plasseres slik at de gir best mulig avkastning – til glede også for kommende generasjoner. Politiske satsinger på enkeltområder må dekkes over statsbudsjettet.

Dette var det krystallklare budskapet til finansminister Siv Jensen på den årlige høringen om Oljefondet i Stortinget i går.

Fremskrittspartiets leder begraver altså tanken som mange i hennes parti tidligere kjempet for, nemlig at Oljefondet kunne brukes for å finansiere satsinger på prioriterte områder, som veibygging i Norge.

Slik markerte hun, en dag etter partiets landsmøte, at Fremskrittspartiet har sluttet seg til det brede flertallet når det gjelder forvaltningen av oljeinntektene.

DET ER VANSKELIG å finne andre land som har greid å håndtere store inntekter fra naturressurser så edruelig som Norge har gjort.

Man kan vel forestille seg at Arbeiderpartiet burde føle en slags stolthet over at oppslutningen både om Oljefondet og handlingsregelen er blitt bredere og bredere.

Det er derfor interessant at Arbeiderpartiet under sin nye leder Jonas Gahr Støre støtter en politisering av fondet på en annen måte. Arbeiderpartiet vil at Stortinget skal pålegge Oljefondet å selge sine aksjer i kullselskaper. Dermed er det etter alt å dømme et flertall i Stortinget for en slik linje.

DET ER GODE kommersielle grunner til Oljefondet bør selge seg ned i kull, en prosess som alt er i gang. Verdens enorme kullforbruk er det største enkeltproblemet i klimapolitikken. En vellykket internasjonal klimapolitikk vil gjøre kull mindre verdifullt.

Oljefondet skal tenke langsiktig. Det er fornuftig at Oljefondet bruker noe av det spillerommet som fondet har, til å redusere investeringene i kull.

Men vi tror at et politisk direktiv til Oljefondet om at fondet skal trekke seg ut av alle rene kullselskaper, er uheldig. Stortinget gjør seg selv til en slags investeringskomité.

Det bryter med det mønsteret vi har hatt for forvaltningen av fondet. Stortinget har etablert retningslinjer, herunder for å utelukke selskaper på etisk grunnlag. Men de konkrete vurderingene overlates til andre.

KLIMAPOLITIKK KAN ALDRI være gratis, spesielt ikke for et land som sitter på store forekomster av fossile brensler.

Fallet i oljeprisen har gitt oss et forvarsel om hvordan en vellykket, internasjonal klimapolitikk vil virke. Etterspørselen etter fossile brensler vil synke og dra prisen med seg nedover. Da vil også færre av Norges gjenværende oljeressurser forbli lønnsomme.

Men Norge har som et land som tjent godt på fossile brensler, en ekstra forpliktelse til å bidra i arbeidet for å redusere globale utslipp av CO2.

Vi har støttet Regjeringen som vil gå sammen med EU om å redusere utslippene i Europa med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 1990.

Det er et ambisiøst mål som vil koste – og som det står respekt av.

Det er ikke sikkert at alle blir like imponert av et land som utelukker investeringer i kull i andre land, men fortsetter å investere i egen olje.

 1. Les også

  Spår norsk olje til nye høyder

 2. Les også

  Oljefondet er politisk

 3. Les også

  Ikke lytt til landets to største finanstopper!

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Oljefondets klimaavtrykk = to ganger Norges utslipp

 2. KRONIKK

  En ny, internasjonal klimaavtale bør på plass

 3. NORGE

  Norsk olje-overskudd til nye kullkraftverk

 4. ØKONOMI

  Oljefondet rigges for klimaendringene: Forbereder seg på ekstremvær og tørke

 5. ØKONOMI

  Oljefondet kvittet seg med 28 kullverstinger i fjor

 6. NORGE

  Frp: – Vi går ikke inn i enkeltinvesteringer som Oljefondet gjør. SV: – Forventer at fondet trekker seg ut.