Fatwa for europeisk hverdag

DENNE UKENS UTGAVE av A-Magasinet gir et fascinerende innblikk i en institusjon som er ukjent for de aller fleste: Det europeiske fatwarådet.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Som første medium har A-Magasinet fått følge arbeidet og rådslagningene til islamske rettslærde med enorm innflytelse over hvordan Europas muslimer lever sine liv. Reportasjen rydder forhåpentligvis en rotfestet misforståelse av veien. En fatwa er ikke synonymt med en dødsdom. I Vesten er begrepet i mange år blitt identifisert med den iranske fatwa over forfatteren Salman Rushdie som ifølge regimet i Teheran hadde gjort seg skyldig i blasfemi og fortjente å dø. Men fatwa har en mye videre betydning, det er en betenkning, et svar på store og små spørsmål om sosialt og politisk liv, avgitt av islamske rettslærde.

RÅDET HAR STOR MAKTi kraft av sin moralske og religiøse autoritet. Derfor er det av stor betydning at det åpner seg mot omverdenen, og at også ikke-muslimer får innsikt i hvordan medlemmene tenker og arbeider. Dermed reduseres faren for mistenkeliggjøring som i sin tur kan føre til ytterligere isolasjon og gjøre integrasjonsarbeidet i Europa enda vanskeligere enn det er.A-Magasinets reportasje gir et sammensatt bilde både av fatwarådet og dets 33 medlemmer. De må karakteriseres som konservative muslimer, og i enkelte saker, som i synet på homofili, kommer uakseptable holdninger til uttrykk. Men fatwarådet gir ikke inntrykk av fanatisme eller ekstremisme. Gjennom diskusjon og studier ønsker det åpenbart å finne konkrete, praktiserbare løsninger på dilemmaer som oppstår i møtet mellom et verdslig europeisk samfunn og islam, slik troende muslimer ønsker å praktisere sin religion. Et lite eksempel som viser at heller ikke dette meget skriftlærde miljø er upåvirket av samfunnet rundt: I en eventuell konflikt mellom utdanning og hijab, har utdanning forrang. Fjernt fra alle avisoverskrifter har det europeiske fatwarådet kommet til at det er viktigere for jenter å gå på skole enn å bære hijab.

SLIKE OPPMUNTRENDE EKSEMPLERbør alle som avviser muligheten for en tilnærming mellom islam og det sekulariserte Europa, merke seg. Langsomt og forsiktig nærmer også de islamske skriftlærde seg det moderne samfunn. Fatwarådet baserer seg på tradisjonell, islamsk rettstenkning, men sier ja til chatting på Internett for å finne en ektefelle. De sier bastant nei til proformaekteskap for å omgå restriksjoner mot innvandring. De fremholder at lovgivningen i det enkelte europeiske land er det eneste som sikrer lov og orden. Slik må det selvsagt også være.