Leder

Økende forståelse for magert oppgjør

  • Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Poliitisk Redaktør Trine Eilertsen
Fellesforbundets leder Jørn Eggum sa alt før nyttår at det nok kan bli vanskelig å sikre kjøpekraften. Viktigst er å sikre jobbene.

Lønnstagerne må akseptere høyere inflasjon - uten lønnskompensasjon

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårens lønnsoppgjør bør bli magert, av to grunner.

Den ene er at Norge er blitt et fattigere land. Prisen på vår viktigste eksportvare, olje, har falt med 75 prosent i løpet av halvannet år. Forventningene til hvilke priser vi kan få for norsk olje og gass i fremtiden er også redusert.

Den andre grunnen er at oljenæringen skrumper. Vi trenger å gjøre det mer lønnsomt å satse i andre næringer. Oljeleverandørindustrien kan dessuten dempe nedturen ved å øke sin evne til å konkurrere om oppdrag andre steder i verden.

Heldigvis ser det ut til at forståelsen for betydningen av et svært moderat oppgjør er i ferd med å feste seg.

Alt ved årsskiftet sa Jørn Eggum, lederen for et av de toneangivende LO-forbundene, Fellesforbundet, at det kan bli vanskelig nok å opprettholde kjøpekraften.

Heldigvis ser det ut til at forståelsen for betydningen av et svært moderat oppgjør er i ferd med å feste seg.

Stein Lier-Hansen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, ber nå om at arbeidstagerne legger kravet om generelle lønnstillegg til side. Med null i sentrale tillegg kommer kan den samlede økningen i årslønnen, medregnet lønnsglidning og ettervirkningen av tillegg gitt i fjor, likevel havne på rundt to prosent.

Lier-Hansen vil egentlig ha laveste oppgjør siden 1930-tallet: "Null, null, null":

Les også

Det er bare ett tall som gjelder før årets lønnsoppgjør

AT ARBEIDSGIVERNE går inn for nulloppgjør i det sentrale oppgjøret er ingen overraskelse. Det større grunn til å merke seg de moderate uttalelsene fra fagforeningsledere som Eggum og også Gerd Kristiansen – lenge før forhandlingene har starte. De føler øyensynlig et større behov for å redusere egne medlemmers forventninger enn å legge press på arbeidsgiverne.

Fellesforbundet satser på å selge lønnsmoderasjon ved å kombinere det med å rydde opp i deler av systemet for tjenestepensjon.

Pensjon blir likevel ikke det største temaet:

Les også

Pensjon, prinsipper og litt penger i lønnsoppgjøret

Hvordan bedrifter kan lure seg unna pensjonspremier:

Les også

Lavlønte taper stort på dagens pensjonsregler

ÅRETS OPPGJØR i privat sektor blir ekstra krevende fordi det sletts ikke er alle deler av næringslivet som går dårlig.

Kronekursen har falt voldsomt og øker norske bedrifters evne til å selge varer og tjenester i konkurranse med bedrifter i andre land.

Eierinntektene i tradisjonell industri øker – og gjør det mer attraktivt å starte ny virksomhet. Det er bra.

Svakere kronekurs og høyere eksport gir et inntektsløft i en del bedrifter. Eierinntektene i deler av tradisjonell industri øker – og gjør det mer attraktivt å starte ny virksomhet. Det er bra.

Samtidig betyr svakere krone dyrere importvarer – og lavere kjøpekraft.

Mye av den nødvendige omfordelingen av inntekt i Norge nå på en nesten diskret, usynlig måte, gjennom en svakere kronekurs.

Slik sett er mye av jobben gjort allerede, vel å merke så lenge arbeidstagerne ikke krever kompensasjon for høyere prisstigning.

Det burde være til å leve med.

DET ER LIKEVEL ikke alle som ser det slik. Lederen for Unio, Ragnhild Lied har allerede pekt på at det ikke er alle deler av industrien som går dårlig. Hun mener derfor at offentlige ansatte – som Unio organiserer – bør få økning i kjøpekraften.

Også i deler av LO er det mulig å finne fagforeningsledere med lignende synspunkter. Men LO favner bredt, og har derfor gode grunner til å anlegge et helhetssyn.

For å sitere Fellesforbundets Eggum:

– Det viktigste er et lønnsoppgjør som sikrer at folk beholder jobben.

Dessverre er utfordringene som Norge står overfor, så store at de ikke kan løses gjennom lønnsoppgjørene alene. Men lønnsoppgjørene må i hvert fall være bidra.

"Moderasjon" er et annet ord for mer til bedriftene og eierne. Men det er et riktig svar når Norge møter økonomisk ruskevær.

Les mer om

  1. Ledelse
  2. Lønn