Leder

Aftenposten mener: Kommunikasjonsproblemer i Politidirektoratet

 • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener politireformen er «olympiske leker» i høye ambisjoner. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Direktorater må forholde seg lojalt til de vedtakene politikere fatter.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Det er ganske mange ting vi holder på med som er vanskelig å kommunisere overfor folk», sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til VG.

Det har han helt rett i. VG har fortjenstfullt satt søkelys på hvordan direktoratet har motarbeidet Stortingets vedtak om at nødsentralene skal samlokaliseres, slik at operatørene på nødnumrene til brann, helse og politi blir sittende vegg-i-vegg.

Ideen bak dette er at det vil bedre samordningen etatene imellom og dermed bidra til en mer effektiv ressursinnsats. Dette er vedtatt som del av den såkalte Nærpolitireformen, på bakgrunn av anbefalingene fra blant annet Gjørv-kommisjonens rapport om 22. juli.

I rapporten er den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen den eneste som får godkjentstempel.

Folk, embetsverk og politikere

Neste år blir sentralen nedlagt til fordel for en sentral i Tønsberg som ikke vil bli fullt samlokalisert. Det er ett eksempel på en beslutning fra Politidirektorat som er «vanskelig å kommunisere».

Det er også «vanskelig å kommunisere overfor folk» at bygging av nye operasjonssentraler, selv når de var strengt nødvendige, måtte utsettes til etter at Politidirektoratet hadde bestemt seg hvor politimestrene i de nye politidistriktene skulle sitte. Dette var årsaken til at politiet på et tidspunkt trakk seg ut av det pågående arbeidet med felles operasjonssentral i Bodø.

Politidirektoratet kommunikasjonsproblemer gjelder dog ikke bare «folk», men også embetsverk og politikere. Politidirektøren mener politireformen er «olympiske leker i høye ambisjoner», hvilket var ukjent for lederen av Stortingets justiskomité frem til forrige uke. Da omtalte Humlegård plutselig reformen på denne måten i VG, og Hadia Tajik beskrev sin forundring i Aftenposten søndag.

At Politidirektoratet etter eget sigende fikk «et lite sjokk» da Justisdepartementet ba dem iverksette samlokaliserte nødsentraler i juni 2015, vitner også om mildt sagt dårlig kommunikasjon med overordnet departement.

Må forholde seg lojalt

Politidirektoratet har åpenbart hatt mange reservasjoner og forbehold når det gjelder selve grunnideen om samlokaliserte operasjonssentraler, men heller ikke det har direktoratet klart å kommunisere tydelig i forkant av Stortingets vedtak.

Direktoratet har en viktig rolle som faginstans underveis i slike prosesser. Men det er politikerne som bestemmer. Når vedtak er fattet og instrukser blir gitt, må direktoratet forholde seg lojalt til beslutningene.

Bedre kommunikasjon er et hovedmål med samlokaliserte operasjonssentraler. Tar man Politidirektoratets opptreden i denne saken som lakmustest, virker det åpenbart at slikt trengs.

Les mer om

 1. Kommunikasjon
 2. Politiet

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Hva skal vi med politidirektoratet| Hadia Tajik

 2. NORGE
  Publisert:

  Dette dokumentet viser overforbruk av 37 millioner skattekroner. Slik ble det skjult for offentligheten.

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Hun beskrives som «en hard negl» og må bli politireformens redningskvinne

 4. NORGE
  Publisert:

  Politidirektøren går av

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Stortingshøringen: SV mener Erna Solberg har feilinformert Stortinget

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  Politidirektøren slutter i en jobb han ikke ville ha: Sjefer må ikke sitte for lenge