Leder

Aftenposten mener: Velkommen til omkamp om rusreform

Noe må skje etter mange års feilslått narkotikapolitikk.

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det meste av Solberg-regjeringens forslag til rusreform ble nedstemt i Stortinget i juni. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sa nei til å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre brukerdoser av narkotika. Bare seks måneder senere har en sjelden allianse av partier yppet til omkamp om saken: Høyre, Venstre, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Rusreformen kommer opp til ny behandling allerede til våren.

Omkampen kan virke som et håpløst nei til å erkjenne politisk nederlag. Men det er klare grunner til at disse opposisjonspartiene ønsker «å holde trykket oppe og dytte kunnskapsgrunnlaget frem», som Høyres Sandra Bruflot uttrykker det overfor VG.

MDGs Kristoffer Robin Haug mener at vedtaket i juni var et politisk arbeidsuhell. Det er å ta for hardt i. Ap, Sp og Frp visste godt hva de gjorde da de stemte som de stemte. Men den reelle avstanden mellom partiene er liten. Alle partier støtter rusreformens bærende idé om å satse på hjelp fremfor straff. Særlig overfor de langtkomne rusavhengige er det enighet om at straff har utspilt sin rolle.

Stortingsflertallets bekymring knyttet seg først og fremst til ungdommen. De ville ikke risikere at narkotikabruk skulle bli oppfattet som en lovlig og akseptert ting å prøve seg på.

Men det er ikke snakk om legalisering i forslaget til rusreform. All bruk av narkotika vil fortsatt være forbudt. Det skal fortsatt reageres mot ungdom som tas med brukerdoser. De blir pålagt å møte til samtale i hjelpeapparatet. All form for salg og videreformidling av narkotika vil som før være straffbart. Et bærende poeng er at ungdom ikke skal føle stigma og skam. Får de problemer med rusmidler, må de få søke hjelp og snakke åpent om det uten frykt for straff og kryss på rullebladet.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol vil merke utålmodigheten fra mange i denne saken, ikke minst fra det store mindretallet på Aps landsmøte som i april kjempet hardt for et ja til rusreformen.

Tiden for en reform er overmoden etter mange års feilslått narkotikapolitikk. Partiene som gikk til valg på reform, gjør helt rett i å ta en omkamp.

Les mer om

  1. Narkotikapolitikk
  2. Rusreformen