Leder

Nettbilder

Overvåkingssamfunnet er i ferd med å få en ny dimensjon: Vi er i ferd med å bli hverandres overvåkere. Enda verre - det er mulig å gjøre sine medmennesker stor, kanskje ubotelig, skade uten å bli stilt til rettslig ansvar.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Aftenposten fortalte i går historien om hvordan en trettenårings feilgrep kan komme til å forfølge henne hele livet. Hun lot seg filme av en ung gutt mens hun strippet. Bildene ble lagt ut på nettet, og skamfølelse og mobbing tvang henne til slutt til å flytte og bytte navn. Saken ble henlagt, først av politiet, så av statsadvokaten. Vi får håpe at dette er eksempler på svært ukloke påtalebeslutninger, og at loven gir rom for helt andre reaksjoner. Hvis ikke, trenger vi ny lovgivning. Internett er et anarkistisk medium, som gir nye og berikende muligheter for utveksling av informasjon, lyd, bilder og meninger mellom stadig flere enkeltmennesker. Men et sted må det gå en grense. Når hvert menneske går med en mobiltelefon med kamera i lommen, kan omtrent hvert skritt vi tar, og hvert feiltrinn vi begår i løpet av livet, havne på nettet for evig tid.Henleggelsene av jentas sak vil bli lest som et signal om at vi på nettet ikke har noen beskyttelse mot ondskapsfull og fornedrende bruk av bilder tatt i en privat sammenheng. Vi er på vei inn i en ny tid hvor retten til privatliv blir utfordret på en dramatisk måte. Her må både politi, påtalemyndighet og lovgivere følge med i timen.

Les mer om

  1. Ledelse