Aftenposten mener: Equinor må ta ansvar på Bahamas

Den kuppelformede takkonstruksjonen blåste bort på halvparten av oljetankene ved Equinor-anlegget, og olje ble spredt utover fugler og planter i området.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sammenlignet med de andre ødeleggelsene på Bahamas kan Equinors oljesøl virke som en bagatell. Det er det ikke.

Da orkanen Dorian ødela deler av øysamfunnet, traff den også Equinors oljeanlegg på Grand Bahama. Hvor store ødeleggelsene ved anlegget er, vet vi fortsatt ikke. Selv hevder selskapet at lekkasjen er stanset, at oljen ikke har lekket ut i sjøen, og at den heller ikke har griset til strendene. Presse som har nådd frem til anlegget, rapporterer imidlertid om store skader og olje spredt utover et stort område.

Equinor var raskt ute med å love at de vil rydde opp etter seg. Det er egentlig ikke prisverdig, det skulle bare mangle. Og hendelsen kan uansett få uheldige følger som Equinor ikke kan rydde opp i.

Sammenlignet med sine karibiske naboer har Bahamas gjort det bra økonomisk, først og fremst takket være store inntekter fra turisme og internasjonal finans. De siste 15–20 årene har imidlertid myndighetene innført restriksjoner som har ført til at mange finansvirksomheter har forlatt øygruppen. I dag er Bahamas helt avhengig av turisme. Arbeidsledigheten er på rundt 15 prosent, og rundt 12 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

Bahamas har ingen pengereserver å tære på dersom turismen skulle svikte – noe all erfaring tyder på at den vil. Hus og infrastruktur er ødelagt, potensielle besøkende vil frykte at noe lignende vil kunne inntreffe mens de er der, og ikke minst er bildet av Bahamas som et romantisk, idyllisk tropeparadis, ødelagt.

Det siste har Equinors oljesøl bidratt til, og det kunne sannsynligvis vært unngått.

Da Haiti ble rammet av et jordskjelv i 2010, var dårlig byggekvalitet årsaken til at dødstallene ble så høye. Når takkonstruksjonen på halvparten av oljetankene blåste bort i orkanen, er det rimelig å anta at heller ikke Equinors anlegg på Bahamas har vært godt nok sikret mot naturkatastrofer. Riktignok var Dorian svært kraftig, men orkaner forekommer relativt hyppig i denne delen av verden, og det er sannsynlig at global oppvarming vil føre til at orkaner tiltar i både antall og styrke.

At fattige bygger hus som ikke tåler naturkatastrofer, er forståelig og lite overraskende. At rike, internasjonale konserner gjør det, er kritikkverdig.

Equinor bør derfor love mer enn bare å rydde opp etter seg – de bør love å sikre anleggene sine bedre for fremtiden.