Leder

Nødvendig innsats mot hatkriminalitet

Fra og med i morgen har en gruppe politifolk i Oslo fått ny jobb: De skal sammen jobbe med hatkriminalitet i en egen innsatsgruppe.

Her Ubaydullah Hussain foran den amerikanske ambassaden.
  • Aftenposten Redaksjon

Spesialgruppen skal drive etterforskning og arbeide mot både enkeltpersoner og miljøer som blir utsatt for hatkriminalitet - kriminelle handlinger som er motivert av hat til hele grupper, som homofile eller religiøse eller etniske minoritetsgrupper. Hovedkvarteret skal være ved Manglerud politistasjon, men innsatsgruppen skal ha hele Oslo politidistrikt som nedslagsfelt og drive opplæring av kolleger i hele byen.

BAK DENNE SATSINGEN ligger en erkjennelse av at politiet må satse mer og trenger økt kompetanse på dette området. Grensene mellom ytringer som beskyttes av ytringsfriheten, og ytringer som bryter med straffelovens bestemmelser om trusler, kan være vanskelig å trekke. Mange kan være utsatt for hatkriminalitet uten selv å være klar over det, og politiet mener selv mange saker går under deres radar.

Les hele saken med abonnement