Leder

Aftenposten mener: Kvalitet i barnehager handler om mer enn bemanning

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Viktigere enn nøyaktig hvor mange som er ansatt i barnehagen, er hvem som arbeider der og hva de gjør der.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

KrF og regjeringspartiene er enige om ny barnehagelov. Blant forslagene det nå er flertall for er en bemanningsnorm for barnehagene der det skal være maksimalt tre barn under tre år pr. voksen, og maksimalt seks barn over tre år pr. voksen.

Ny norm

Det er gode grunner til å være skeptisk til bindende statlige normer som begrenser det lokale handlingsrommet. Tror man på lokaldemokratiet, bør kommunene selv få lov til å prioritere ressursene tilpasset den enkelte kommunes behov. I denne saken er det særlig grunn til å følge med på hvordan dette vil ramme små, private barnehager. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) frykter at normen vil føre til at mange barnehager må legges ned, noe forbundet mener kan true målet om full barnehagedekning.

Slaget om bemanningsnorm er imidlertid avgjort. Det er ingen politisk uenighet rundt en bemanningsnorm for barnehagene, slik man kjenner fra den mye omtalte lærernormen.

KS og over 100 ordførere er bekymret for at det ikke er satt av ekstra penger til normen i revidert nasjonalbudsjett. Det er forståelig, men det er ikke gitt at problemet blir så stort. Ifølge Utdanningsdirektoratets tall fra 2017, innfrir allerede 73 prosent av landets kommuner normen. De resterende kommunene tvinges nå til å se om de kan lære av de kommunene som allerede innfrir kravet. I tillegg gis barnehagene ett år ekstra til å gjennomføre normen for å lette overgangen.

Kvalitet

Regjeringen har heldigvis unngått å etterkomme kravet fra Utdanningsforbundet om at normen må gjelde hele åpningstiden. Et slikt krav vil koste om lag 13, 8 milliarder kroner ekstra i året og gi et merbehov på rundt 24.000 årsverk i barnehagesektoren, ifølge kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Det er enormt mye penger til et krav som handler om kvantitet og ikke kvalitet. Flere ansatte pr. barn er bare ett av flere kriterier for en bedre barnehage. Det kommer frem i forskningsprosjektet «Blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år», som ble publisert i fjor.

Høy kvalitet kjennetegnes også av lite gjennomtrekk blant personale, små gruppestørrelser og flere ansatte med pedagogisk utdannelse.

Høye søkertall

Særlig det siste er viktig. Barnehagene har et skrikende behov for større andel ansatte med pedagogisk kompetanse, og derfor er det viktig at bemanningsnormen kommer med en skjerpelse av pedagogkravet. I den forbindelse er det også lov å glede seg over den sterke økningen i søkertall til barnehagelærerutdanning. Med en økning på 18,4 prosent fra i fjor, har utdanningen det høyeste søkertallet noen gang.

Debatten om en bedre barnehage må ikke spores av til bare å handle om bemanningsnorm og kvantitet. Viktigere enn nøyaktig hvor mange som er ansatt i barnehagen, er hvem som arbeider der og hva de gjør der.

Les mer om

  1. Leder
  2. Skole og utdanning
  3. Barnehage
  4. Oppvekst
  5. Barnehagedekning