Aftenposten mener: Statistikken må ikke styrke fordommer mot innvandrere

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
SSB publiserte denne uken en ny rapport om kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Denne uken kom den lenge varslede statistikken om kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

«Analysen viser at det er en høyere andel gjerningspersoner blant innvandrere sammenlignet med den øvrige befolkningen og en enda høyere andel blant norskfødte med innvandrerforeldre», kan man lese i oppsummeringen av rapporten til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les også

Disse syv grafene forklarer den nye SSB-rapporten om kriminalitet blant innvandrere

Rapporten som ble publisert mandag, viser altså en betydelig overrepresentasjon blant innvandrere i kriminalitetsstatistikken. Særlig overrepresentert er innvandrere og deres etterkommere fra Somalia, Afghanistan, Iran og Irak.

Da Fremskrittspartiet for et år siden ba om denne statistikken, sa SSB nei. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, var blant dem som mente avslaget var uheldig. «Det Frp har bedt om, oppfatter jeg som viktig informasjon som er blitt relevant i de debattene som har gått nylig. Derfor reagerer jeg på at SSB etterlater et inntrykk av at de ikke ønsker å utlevere data», sa Stavrum til NRK.

Byrået avviste at det var noe slikt som lå til grunn for beslutningen. SSB viste til at de ikke hadde nok fagressurser til å produsere statistikken som Frp etterspurte og la til at de allerede produserte to statistikker over ofre for kriminalitet.

Les også

Fersk SSB-rapport: Barn av innvandrere mer kriminelle enn foreldrene

Men nå er altså statistikken her, og den viser at innvandrere er mer kriminelle enn befolkningen for øvrig: Andelen gjerningspersoner er 49 prosent høyere blant innvandrere enn ellers i befolkningen. Mer nedslående er statistikken over norskfødte med innvandrerforeldre. Der er andelen gjerningspersoner hele 151 prosent høyere enn i den øvrige befolkningen.

Bildet er imidlertid ikke så negativt som man kan få inntrykk av. Overrepresentasjonen er gått ned de seneste årene. De fleste tallene er betydelig lavere enn fra en sammenlignbar analyse fra 2001 og særlig blant landgruppene som den gang var mest overrepresentert.

Vi vet også at tidligere statistikk fra SSB har vist at unge med innvandrerforeldre tar høyere utdannelse i større grad enn etnisk norske, og kvinner utgjør flertallet.

Regjeringen har allerede satt ned et utvalg for å undersøke hvorfor jenter gjør det bedre enn gutter på skolen, blant annet. Det er viktig. Utvalget skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem. Statistikken om kriminalitet understreker en av grunnene til at dette arbeidet haster.

Statistikken kan brukes til å sementere fordommer mot innvandrere, men bør ikke gjøre det. Som alltid må statistikk brukes med vett og forstand. Det er dessuten viktig å huske på at det store bildet er positivt: Kriminaliteten er på vei ned.