Leder

Aftenposten mener: Panama Papers må føre til endringer

 • Lederartiklene Skrives Av Medlemmer Av Kommentargruppen. Den Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen

OPT_e2ee3028-3d35-cdd1-67f3-566666bba81f-YSsGEENP3O.jpg Foto: NEIL HALL/REUTERS/NTB SCANPIX

Regjeringen må ta et tydeligere initiativ i kampen mot skatteunndragelser

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

DE OMFATTENDE avsløringene fra det journalistiske graveprosjektet Panama Papers har ført til mange debatter. Ordene må føre til endringer og handling, og tidspunktet er helt riktig for politikere som faktisk ønsker å få gjort noe.

Britisk statsminister i hardt vær:

Les også

Tusenvis Londons gater krever Camerons avgang

Under Høyres landsmøtet i helgen vedtok partiet en resolusjon som understreker ønsket om handling. Høyre er et regjeringsparti som har mulighet for å gjøre mer enn å vedta resolusjoner, og i Stortinget er det et ønske om å gjøre mer.

Høyres landsmøte :

Les også

Berømmet journalist- jobbing med Panama-saken

Håpet er at Regjeringen følger opp debatten og den tverrpolitiske interessen for å komme enda lenger i arbeidet med å fjerne hemmelighold og misbruk av skatteparadiser.

PANAMA PAPERS har illustrert utfordringer som ikke er nye. Internasjonal skattekonkurranse i sin ekstreme form, der små land kan lokke til seg investeringen på grunnlag av minimal skatt, er kjent.

Hemmeligholdet, som gjør at land som Norge ikke får innsyn i egne borgeres økonomiske handlinger i disse lavskattelandene, er også kjent.

At hemmeligholdet skaper rom for å skjule formuer, hvitvaske penger og er en vesentlig rammebetingelse for internasjonal kriminalitet, er en uttalt utfordring.

Skattekonkurranse er lovlig. Et hvert land må ha lov til å sette sine egne skattesatser, begrunnet i hva de skal bruke skatten til. For noen små land vil lav skatt fra mange selskaper være nettopp det som sikrer offentlige inntekter, fordi høyere skatt ikke ville gitt de samme investeringene.

Men debatten om Panama Papers kan forhåpentligvis utløse en debatt i land der skatten er svært lav, og der velferdsstaten er tilsvarende begrenset.

Alle land skal ikke ha den samme velferdsstaten, men i demokratier kan nettopp innsikt i at skatteregimene er så ulike gi en politisk debatt som utfordrer de mest ekstreme eksemplene.

HEMMELIGHOLDET er den største utfordringen fordi alle de andre diskusjonene blir vanskeligere når fakta og oversikt mangler.

Norge, og andre land med velfungerende skattesystemer, har jobbet systematisk for å etablere avtaler med skatteparadisene som sikrer bedre innsyn. Svakheten til avtalene er at de bygger på at forespørsel om innsyn i enkeltpersoners inntekt og skatt forutsetter begrunnet mistanke om lovbrudd.

Flere land vil ha handling:

Les også

OECD innkaller til skattetoppmøte etter Panama Papers-avsløringer

I 2010 vedtok USA en lov om innsyn i utenlandske konti, Foreign Account Tax Compliance (FATCA). Loven sørger for at amerikanske skattemyndigheter automatisk får tilgang til data om amerikanske statsborgere med skatteplikt i USA fra utenlandske banker, omtrent som norske skattemyndigheter får av norske banker i Norge.

Loven har sine kritikere, men erfaringene er interessante, og er et skritt i riktig retning for det globale samarbeidet hvis mål er økt innsyn for nasjonale skattemyndigheter.

DET ER BRED politisk enighet i Norge om at mer må gjøres for å få innsyn i hvordan formuer og inntekter beveger seg i verden, og SV skiller seg ut med sitt engasjement.

Vi som mener at handel og kapitalisme er forutsetninger for velstands— og velferdsutvikling må imidlertid være like opptatt av å motarbeide skatteunndragelser og hemmelighold som dem som er skeptisk til frihandel og kapitalisme.

Skatteunndragelse og svart økonomi koster i form av rene penger, men undergraver også den livsviktige legitimiteten til skattesystemene.

Regjeringen bør ta et enda tydeligere initiativ i kampen mot hemmelighold og skatteunndragelse.

Les mer om

 1. Ledelse
 2. Skatter og avgifter
 3. Skatteparadis
 4. Panama papers

Flere artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Det må bli slutt på aksept og bevisstløs holdning til vår tids største krise

 2. DEBATT
  Publisert:

  Skatteetaten får valuta på flere måter for Panama Papers

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Paradise Papers viser at bruken av skatteparadis når langt ut over det vi hittil har kjent til»

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Over 200 nordmenn under lupen etter Panama Papers. Skatteetaten jakter skjulte formuer.

 5. DEBATT
  Publisert:

  Norge er en pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging | Siv Jensen og Hans Christian Holte

 6. DEBATT
  Publisert:

  Ett år er gått siden gigantlekkasjen. Var det bare et blaff? Panama-papirene må tvinge politikerne til handling