Leder

Aftenposten mener: Ingen studentboligkrise

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Mer vanlig enn uvanlig at studenter begynner å få det travelt med boligjakten i august, mener Aftenposten. Her fra Studentsamskipnaden studentbolig på Kringsjå.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det mangler fremdeles 14.000 studentboliger for å nå Norsk studentunions (NSO) målsetning om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang til samskipnadenes studentboliger.

Det viser den årlige studentboligundersøkelsen som ble presentert denne uken.

Satsing

Det er forståelig at studentenes organisasjon arbeider for flere rimelige studentboliger. Likevel er det lite som tyder på studentboligpolitikken er på avveie.

Man skal ikke mer enn 10 år tilbake da økningen i antallet studentboliger lå på 400–600 i året. Dagens regjering har økt det antallet til 2200 boliger i året.

Så betyr ikke det at det er bygget så mange boliger hvert år. Kostnadsrammene har ikke økt siden 2014. Prisveksten har ført til at studentsamskipnadene har slitt med å få entreprenører til å gjøre jobben. Ifølge Kunnskapsdepartementet er bygging av totalt 2800 studentboliger av ulike årsaker satt på vent i perioden 2014–2017. For å få fart på byggingen, ble kostnadsrammen og tilskuddssatsen økt i revidert nasjonalbudsjett.

Sikre behov

Det var riktig å sette inn en satsing på studentboliger. Det vil være et direkte gode for de studentene som får bolig. Billige studentboliger vil også kunne lette prispresset på leie av andre leiligheter.

Samtidig er det viktig at boligbyggingen ikke løper fra behovet. Byggingen må skaleres slik at det ikke går på «tomgang» og man får en situasjon der studentboliger utbygd med statlig støtte, ikke er attraktive fordi de ikke ligger midt i byene eller er av eldre karakter.

Studentmassen har økt de siste årene, men det er ikke sikkert at den gjør det i all fremtid. Det er derfor klokt å skyndte seg langsomt i byggingen av nye boliger for å sikre at behovet er der.

Private leiemarked

Når man satser store offentlige midler på et sosialt boligtiltak som studentboliger, er det viktig med kontroll og evaluering av ordning. Derfor er det positivt at det er satt ned et utvalg bestående av partene som blir berørt av studentboligsatsingen. De skal gi sine råd innen nyttår. Forhåpentlig finnes da faktagrunnlaget til å avgjøre om studentboligsatsingen fungerer etter hensikten og om den skal fortsette i dagens form.

Det som ligger fast, er at studentboliger bare er en del svaret på boligutfordringen for studenter. Det private leiemarkedet er - og skal fortsette å være - den viktigste kilden til boliger for studenter.

Les mer om

  1. Leder
  2. Leiemarkedet
  3. Studentliv
  4. Norsk studentorganisasjon