Aftenposten mener: Ingen mirakelkur i kampen mot mobbing

Skolen er fortsatt den viktigste arenaen for å bekjempe mobbing. Aller verst er problemene i barneskolen.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Jeg er en 17 år gammel gutt og er en av mange som blir nettmobbet. I tillegg har jeg cerebral parese. Og jeg har ingen venner.»

Slik introduserte Albert Astrup seg på Aftenpostens debattsider Si;D på fredag. Det er brutalt – og en svært mager trøst at han ikke er alene om å bli mobbet.

Ifølge den ferske Elevundersøkelsen 2017 blir mer enn 50.000 norske barn mobbet. 6,6 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. 15 prosent av norske barn mellom ni og 16 år sier at de er blitt utsatt for digital mobbing. 7 prosent sier at mobbingen har foregått på ukentlig eller månedlig basis. De forrige tallene, fra 2014, var på henholdsvis 13 og 4 prosent.

Mobbetallene går altså ikke ned – men opp.

Det er imidlertid ikke gitt at flere mobbes nå enn tidligere. Noe av økningen kan kanskje tilskrives at Opplæringsloven ble endret i fjor sommer, slik at elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø kan klage til fylkesmannen. Ifølge NRK har samtlige fylker opplevd en økning i antall klagesaker etter det. Men det er i alle fall klart at tallene ikke går ned, og dermed er det nødvendig å se på hvilke tiltak som bør iverksettes.

Vi vet etter hvert ganske mye om mobbing på skolen og hvilke tiltak som er effektive. Blant annet utarbeidet Nova og Arbeidsforskningsinstituttet en rapport på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i 2014, der de går gjennom fellestrekkene ved praksisen på skoler som kan vise til gode resultater i kampen mot mobbing. Regjeringen har også utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, basert på anbefalingene fra Djupedalutvalget i 2015.

En av disse anbefalingene var en kompetansepakke til skolene, som Utdanningsdirektoratet er i ferd med å rulle ut nå. Denne er tredelt. En digital – og dessverre frivillig – opplæringspakke gjør det enkelt for skolene å sørge for at lærerne tilegner seg ferdigheter. Det neste fungerer som en arena for kompetansepersoner, og det siste er en videreføring av Læringsmiljøprosjektet, der skoler med alvorlige mobbetall over tid får delta.

Les også

Skolene dropper programmene mot mobbing

Ifølge mobbeombud Bodil J. Houg i Buskerud fylkeskommune finnes det ingen mirakelkur mot mobbing. Det som skal til er mer av det som virker, og det er en blanding av holdninger og ferdigheter blant elever, lærere og foreldre. Endringen i Opplæringsloven er et skritt i riktig retning. Kompetansepakken til skolen er et annet. Det er lov å håpe at de tilsammen kan sørge for at mobbetallene går ned i Elevundersøkelsen 2018.