Aftenposten mener: Fornuftig handlingsplan mot negativ sosial kontroll

Statsminister Erna Solberg lanserer handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

For mange lever i dag under uakseptabel tvang og kontroll.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Vi skal ikke skamme oss når andre gjør oss vondt», sa Sofia Nesrine Srour under lanseringen av Regjeringens nye handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Nesten 20 år etter den første handlingsplanen mot tvangsekteskap, hever en ny generasjon unge med innvandrerbakgrunn stemmen i den offentlige debatten. De «skamløse» jentene utfordrer sitt eget miljø og kjemper høylytt og modig for sine rettigheter i det norske samfunnet.

Deres historier er noe av bakteppet til den nye handlingsplanen. I tillegg følger den naturlig opp handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013–2016).

Enkelttiltak

Den nye handlingsplanen er god fordi den motstår fristelsen til å komme med tiltak som radikalt bryter eller splitter opp den gode innsatsen som allerede eksisterer på dette feltet.

Den har riktignok noen enkelttiltak som Regjeringen kan vise frem for å vise handlekraft. For eksempel avslørte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i Dagbladet forrige uke at Regjeringen ønsker å utrede om avvergingsplikten også skal omfatte tvangsekteskap og om utenomrettslige og religiøst inngåtte tvangsekteskap skal kriminaliseres.

Det er fornuftige tiltak.

Spre kunnskapen

Det viktigste med handlingsplanen er likevel at den våger å satse på mindre «salgbare» tiltak. I dag finnes det mye spisskompetanse på disse temaene på enkelte steder i forvaltningen. Denne kunnskapen må spres ut i de store hjelpeinstansene som møter denne problematikken daglig.

Derfor er det positivt at handlingsplanen også inneholder tiltak som å øke kunnskapen om vold og overgrep i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene, og forsterke dette arbeidet hos politi, skole, familievern og utenriksstasjoner.

Om noe, kunne Regjeringen ha gått lenger i å styrke førstelinjen, slik som Røde Kors har ønsket. Planen er likevel et skritt i riktig retning.

Advarsel

Samtidig som de «skamløse» jentene har nådd frem med deler av sitt budskap, kommer de også med en advarsel til politikerne. De ønsker ikke at deres historier skal bli brukt til å stigmatisere allerede utsatte etniske minoriteter.

Historiene til disse kvinnene er essensielle for å belyse temaer som tradisjonelt har vært unntatt offentligheten. De må ikke utnyttes for politisk vinning, men skal behandles med den respekten de fortjener.