Frp kom ikke nærmere makten

FREMSKRITTSPARTIETS LANDSMØTE har enstemmig og under stor jubel vedtatt at partiet skal søke regjeringsmakt for å fornye Norge.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Landsmøtet slo også tydelig fast at Frp bare skal støtte en regjering der partiet selv er med, og at denne regjeringen må føre en politikk der Frp får tydelig og omfattende gjennomslag på områder som er viktige for partiet. Det er ikke kritikkverdig at et parti som på de fleste meningsmålinger ligger an til å kapre en fjerdedel av velgerne, fremstår som selvbevisst. For Frp, som for andre partier, er målet med det politiske arbeidet å få størst mulig innflytelse på samfunnsutviklingen. Derfor er det både

legitimt og forståelig at partiet krever en innflytelse som står i forhold til velgeroppslutningen dersom det skal samarbeide med andre.

PÅ PRESSEKONFERANSEN etter landsmøtet sa Frps gjenvalgte formann, Siv Jensen, at et

regjeringssamarbeid forutsetter at partiene har gjensidig respekt for hverandre. Men det er ikke mangel på gjensidig respekt som hindrer et forpliktende samarbeid mellom Frp og de andre opposisjonspartiene på Stortinget. Poenget er heller stikk motsatt. Respekt for eget og andres program og for egne og andres velgere tilsier at partiene neppe kan forenes om en politikk alle kan stå inne for. Avstanden er for stor til at et samarbeid blir troverdig.

HELGENS LANDSMØTE

bidro ikke til å redusere avstanden — snarere tvert imot. Det ble vedtatt en rekke resolusjoner som vil kreve en offentlig pengebruk som Høyre vil ha store problemer med å godta. Debatten om bistandspolitikken skjerpet motsetningen til Kristelig Folkeparti, og kravet om full åpning for leting etter olje og gass utenfor Nord-Norge er en rød klut for Venstre, som fra før har tatt klar

avstand fra Frp.Resolusjonen som Frp selv kaller tydeliggjøring av partiets holdning til bompenger, er

i virkeligheten et brudd på forlik partiet tidligere har vært med på i Oslo og andre kommuner der det er i posisjon. Dette viser at Frp ikke tåler å inngå kompromisser som smerter i forhold til egne kjernesaker. Det er ingen god

søknad om å bli en pålitelig regjeringspartner. Skal Frp kombinere sine ambisjoner om

regjeringsmakt med den respekt for andre

partier som Siv Jensen snakker om, er den

eneste farbare veien å søke makten alene. Men for et parti som i mange store saker fremstår som et fløyparti, blir det vanskelig å skaffe seg støtte fra sak til sak.

VELGEREsom vurderer å støtte Frp, bør derfor tenke over at deres stemme med stor sannsynlighet går til et parti som fortsatt ikke får gjennomført sin politikk fra regjeringskontorene.