Aftenposten mener: Falske nyheter er en ekte utfordring

Donald Trump nektet å svare på spørsmål fra CNN under sin pressekonferanse torsdag. Han mente kanalen sender "falske nyheter".

Tradisjonelle medier må møte falske nyheter med kvalitet – og lydhørhet.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En falsk nyhet er en bevisst konstruert løgn som brukes i politisk kamp. En strøm av falske nyheter ble spredt om Hillary Clinton under presidentvalgkampen i USA, blant annet en som koblet henne til barnesex.

Også tradisjonelle medier inneholder av og til feil, men disse publiseres ikke med overlegg. De kan skyldes manglende grundighet eller svak kildekritikk.

Et mediehus som Aftenposten vil korrigere feil og slippe til kritikere. Redaktøren kan trekkes til ansvar i andre medier – eller av leserne selv i sosiale medier. Pressens Faglige Utvalg vil vurdere om det er begått brudd på pressens etiske regelverk. Er det mistanke om lovbrudd, kan saken også bringes for retten.

Les også

Kronikk: Tradisjonelle medier har et delansvar for falske nyheter

Søker alternativer

I dagens offentlighet utfordres tradisjonelle medier av nye, nettbaserte medier. Noen er seriøse, andre prøver ikke engang å være det. De konstruerer løgner, vrir på sannheter, nekter å korrigere feil og slipper ikke til kritikere. Dessuten er det ofte uklart hvem som er redaktør, hvem som eier og hvor finansieringen kommer fra.

I en normalsituasjon ville kritiske borgere ha avvist slike «alternativer», men samtiden preges av uro og stor mistillit til såkalte eliter, inkludert medier.

Mistilliten til verdensbildet tradisjonelle medier gir, får et betydelig antall til å søke seg til alternativer som bekrefter deres virkelighetsoppfatning. Noen synes å være villige til å tro nær sagt hva som helst.

Les også

Debatt: Engasjer dere heller i debatten om falske nyheter!

Trump forverrer

Situasjonen bedres ikke av at fremtredende politikere, som USAs påtroppende president Donald Trump, ikke synes å ha hverken vilje eller evne til å skille mellom fakta og løgn. Han har til og med begynt å kalle enhver journalistikk han ikke liker for «falske nyheter».

I det siste ligger også begrepets dødsdom, for selvsagt gjør alle som bruker eller nyter godt av falske nyheter nå sitt beste for å forvrenge dets innhold.

Svaret fra Aftenposten og andre seriøse medier må være å fortsette å tilby etterrettelig journalistikk, samtidig som vi holder et fast blikk på presseetikken.

Vi må i tillegg erkjenne at samtidens uro til dels har legitime årsaker og at de tradisjonelle mediene har et forbedringspotensial.

Les også

Trump fortsetter felttoget mot pressen - kraftsalve mot CNN

Må møte utfordringen

Noen temaer er inntil nylig blitt for dårlig belyst, blant annet økende sosiale forskjeller og uheldige konsekvenser av globaliseringen.

Selv om vi erkjenner feil, gjør vi det ikke alltid raskt og tydelig nok.

Det vi mener er balanse, oppfattes ikke alltid slik av leserne. Denne typen kritikk må vi lytte mer til.

Bak de falske nyhetene ligger det noen ekte årsaker – og en ekte utfordring. Den skal Aftenposten møte.

Les flere av Aftenpostens ledere: