Aftenposten mener: Stortinget er folkevalgt – også i regionene

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) støtter fylkespolitikerne som motsetter seg Stortingets vedtak.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Nær folket» er Senterpartiets slagord. Nå ønsker Senterpartiet (Sp) at beslutningen om fylkessammenslåingen i Viken skal tas ikke bare nær folket, men av folket. Sp vil ha en folkeavstemning i Viken – om Viken.

At Senterpartiet er mot regionreformen, er ingen nyhet. I en spørretime i Stortinget i mai i fjor sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at han har inntrykk av at statsrådene står opp om morgenen og spør seg «hva kan jeg sentralisere i dag?» Til Aftenposten har han sagt at «Nå skal alt endres for endringenes skyld så fort som overhodet mulig. Det verste er regionreformen».

Mange vil nok registrere det paradoksale i at Senterpartiet kjemper innbitt mot en reform som er ment å styrke regionene i forhandlingene med nasjonale myndigheter og gi folk i distriktene et bedre offentlig tjenestetilbud. Hvorvidt disse gevinstene kan realiseres i Viken-regionen, er imidlertid usikkert.

De viktigste innsigelsene er at en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud vil gi en gigantregion som strekker seg fra Halden til Hallingdal – avbrutt av Oslo – og at disse tre eksisterende fylkene kan ha så ulike behov og forutsetninger at det gir grunn til å frykte at de forventede gevinstene ved en sammenslåing uteblir. Ingen av de tre fylkene ønsker en sammenslåing heller.

I mai gjennomførte Finnmark en tilsvarende problematisk folkeavstemning, der 92,5 av stemmene sa nei til sammenslåing med Troms. Problemet med denne og en eventuell folkeavstemning i Østfold, Akershus og Buskerud, er at avstemningene ikke har noen annen funksjon enn å underminere oppslutningen om det representative demokratiet.

Les også

Aftenposten mener: KrF sleper bena etter seg

Det finnes mange gode argumenter for å kjempe mot en sammenslåing, og folkeavstemninger kan fungere utmerket som innspill i forkant av slike beslutninger. Men når Stortinget først er kommet til en beslutning, må en eventuell omkamp stå i Stortinget.

I oktober skal Regjeringen etter planen legge frem en innstilling til hvilke oppgaver regionene skal ha. Det er lett å se for seg at det kan fungere som en god anledning til å reise nye spørsmål om regionreformen i Stortinget. Det er ikke gitt at kampen er over, men landets folkevalgte – av alle – bør forstå at det er uklokt å flytte kampen over til arenaer der den ikke hører hjemme.

Til syvende og sist er det ett budskap Senterpartiet bør få med seg i denne saken: For å være nær folket må en respektere folket – og opptre som folkevalgte.