Aftenposten mener: Privat eldreomsorg gir større mangfold

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Manglerudhjemmet er blitt landskjent på grunn av god stemning.

Motsetningen mellom offentlig og privat eldreomsorg er kunstig.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Manglerudhjemmet sykehjem er i øyeblikket landets mest kjente sykehjem. De ansattes innsats for å øke trivselen på sykehjemmet er imponerende. Begeistringen skyldes både at Manglerudhjemmet inspirerer, og at nyheter fra eldreomsorgen ofte har et negativt fortegn.

Les også

Manglerudhjemmet med pub, spa og restaurant: Plutselig har de ikke vondt i hoften lenger

Manglerudhjemmet drives av privateide Unicare. Det gjør at hjemmet blir tema i den politiske debatten om offentlig versus privat sykehjemsdrift. I Oslo er debatten særlig intens, fordi det sittende byrådet gikk til valg på å avvikle privat sykehjemsdrift. Manglerudhjemmet er blant dem som skal overføres til kommunal drift.

Les også

Fabian Stang raser mot at byrådet vil gjøre Manglerudhjemmet kommunalt igjen

Forrige lørdag publiserte Aftenposten et innlegg fra en pårørende som hadde hatt sin mor på et annet privatdrevet sykehjem. Han beskrev hvordan hun der ble overmedisinert og dopet ned. Den pårørende insinuerer en sammenheng mellom overmedisinering og at driftsselskapet er børsnotert.

Hadde denne historien vært representativ for private sykehjem, hadde ikke debatten vart særlig lenge. Da kunne vi avviklet all privat sykehjemsdrift, og overført pasientene til kommunalt drevne enheter i trygg forvissning om at eksempelvis overmedisinering aldri ville skje.

Begge historiene illustrerer imidlertid et vesentlig poeng: Driftsformen er ikke avgjørende for tilstanden på et sykehjem. Vi vil finne gode og dårlige eksempler blant både kommunale og private sykehjem.

I Oslo har private aktører bidratt i sykehjemsdriften i over 15 år. Brukerundersøkelser gir ikke indikasjoner på at pasientene har det verre der enn i kommunale sykehjem. Manglerudhjemmet er et eksempel på at hovedbegrunnelsen for å åpne opp for private aktører står seg. Det bidrar til større mangfold og flere miljøer som jobber for å finne gode løsninger i eldreomsorgen.

Prisen for å tillate en variasjon i driftsformer og tilbud er at det også er variasjon i ansattes arbeidsbetingelser. Slik er det mellom ansatte i de fleste bransjer som er helt eller delvis preget av private aktører. Sykefraværet er lavere i private enn i kommunale sykehjem, noe som viser at trivsel og passende belastning ikke er en automatisk følge av at kommunen drifter.

I tillegg vet vi at det er mulig å tjene penger på å drive omsorg. Så lenge pasienter og brukere opplever tilbudet som godt, bør ikke det i seg selv være et argument mot private alternativ.

Norge står foran en eldrebølge som vil kreve et mangfold av løsninger. Å gjøre det til en debatt om privat versus offentlig omsorg er et sidespor. God eldreomsorg handler om langt mer enn driftsform.