Leder

Aftenposten mener: Nav må rydde opp i foreldrepengerotet

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Mye oppmerksomhet har vært skjenket Nav det siste året.

For organisasjonens ansatte kan det ikke være særlig gøy til stadighet å lese i avisene om ulike former for svikt.

Men det er heller ikke gøy å miste penger man har rett til, på grunn av filleting.

Når det gjelder foreldrepenger, og spesielt fedres uttak av dem, ser det dessverre ut til at risikoen for at det kan skje, er altfor høy.

Aftenposten har gjennom flere måneder belyst flere slike problemstillinger, blant annet den såkalte «fedrekvotefellen», som består i å miste fedrekvoten fordi man søker om utsettelse etter at mor har gått fra lønnet til ulønnet permisjon.

En annen felle er at Nav fratar søkeren muligheten til foreldrepenger fordi den såkalte inntektsmeldingen blir sendt inn for sent.

Torsdag avslørte Aftenposten at denne siste praksisen ikke bare er urimelig, den er også feil.

Trygderetten har slått fast at Nav har et selvstendig ansvar for å opplyse saken, og ikke uten videre kan avslå en ytelse fordi inntektsmeldingen mangler. Når det attpåtil er arbeidsgiver, og ikke søkeren, som sender inn denne, forsterkes bildet av at det er en urimelig konsekvens å skulle frata noen foreldrepenger på dette grunnlaget.

Nav sier de «dessverre ikke» har fulgt opp disse kjennelsene. Svaret reiser på ny spørsmålet om hvorfor Nav ikke retter seg etter avgjørelser fra organer høyere oppe i rettssystemet.

Dette var et vesentlig element i fjorårets trygdeskandale. Nav insisterte på å tolke EØS-lovgivningen feil selv om Trygderettens praksis var klar. Det var vanskelig å forstå hvorfor Nav mente seg berettiget til å overprøve Trygderetten den gang.

Det er lite betryggende at Nav «har forbedret rutinene for håndtering av kjennelsene fra Trygderetten». De er åpenbart fortsatt ikke gode nok, og det er et rettssikkerhetsproblem.

Årsaken til at disse innsendingsfristene eksisterer, er at Nav forståelig nok trenger tid til å saksbehandle og sørge for korrekte utbetalinger. Men spørsmålet er hva som skal skje ved brudd på fristene. I tilfellet med manglende innsending av inntektsmelding fremstår det som en fullstendig urimelig konsekvens å skulle miste retten til foreldrepenger.

Det er vel og bra at Nav har endret praksis. Men det er også en innrømmelse av at tidligere praksis har vært feil og at flere hundre fedre urettmessig er fratatt ytelser de har krav på.

Det er nok et alvorlig slag mot tilliten til Navs evne til å praktisere regelverket korrekt.

Les hele saken med abonnement