Leder

Aftenposten mener: Fornuftig å revurdere «blokksjokket»

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Espen Ophaug (f.v.) og Pia Farstad von Hall sitter begge i bystyret og byutviklingskomiteen, henholdsvis for Venstre og Høyre. For beboer Haavard Nordlie er det gledelig at to partiene nå snur og vil bevare villastrøket på Nedre Grefsen.

Oslos forventede befolkningsvekst er ikke like stor som før.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den nær tverrpolitiske enigheten om hovedprinsippene i Oslos byutvikling har slått sprekker. Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet signaliserer nå motstand mot kommuneplanen til det rødgrønne byrådet, som blant annet innebærer en fremtidig utbygging av flere omstridte villaområder.

Dette er en kraftig snuoperasjon fra borgerlig side. Både Nedre Grefsen og Smestad, som partiene nå vil ta ut av planen, ble lansert som utbyggingsområde nettopp av det borgerlige byrådet i 2015.

Hva har så forandret seg, bortsett fra at de borgerlige ikke lenger har makten i Oslo? Opposisjonens viktigste poeng er at den forventede befolkningsveksten er noe nedskalert. Det har konsekvenser for hvor mange boliger det antas å være behov for i årene som kommer.

Mens byrådet har fortsatt i samme tralt som før og utpekt flere nye villaområder som fortettbare, vil de borgerlige nå begrense seg til områder som tidligere har vært bebygget av næring og industri. Det er altså i vurderingen av om det er nødvendig med 120.000 nye boliger før 2030 partene er uenige, og ikke når det gjelder prinsippet om fortetting ved kollektivknutepunkter.

Kombinasjonen av høye boligpriser og svært høy befolkningsvekst har lagt premissene for byutviklingsdebatten i hovedstaden de senere årene. Det kan gi usunne utslag, ved at økt boligbygging blir det altoverskyggende hensynet når politikere skal veie interesser mot hverandre. Når både boligprisene og befolkningsveksten nå later til å utvikle seg i et roligere tempo, er det fornuftig om politikerne benytter anledningen til å revurdere boligbehovet.

  • STOR OVERSIKT: Byrådet vil fortette flere nye områder på Oslo vest kraftig. Se hvilke her.

Også fra byrådet er det kommet utspill som bereder grunnen for en delvis snuoperasjon når kommuneplanen skal endelig vedtas. Om så skjer, er det både forståelig og fornuftig. Det er politisk kostbart å stå på sine prinsipper når man møter så mye motstand fra innbyggerne, behovet synes mindre, øvrige politikere har snudd og effekten av blokkutbygging i disse villaområdene ikke monner veldig sammenlignet med øvrige byplangrep. I en by som endres så kraftig som Oslo uansett gjør, bør antallet store transformasjonsprosjekter ikke være større enn det som strengt tatt er nødvendig.

Det vil likevel være galt å gi villaområder generell beskyttelse mot fortetting og utvikling. Å lytte for mye til ressurssterke nabolag kan føre til en sosialt skjev byutvikling, der advokattetthet og evne til å skape overskrifter i mediene avgjør hvor godene og byrdene kanaliseres.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Befolkningsvekst
  3. Oslo
  4. Leder