Aftenposten mener: Bra å unngå rettsmaraton om Regjeringskvartalet

Tema Urbis vant Statsbyggs designkonkurranse med konseptet «Adapt».
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er ikke uventet at prosessen med bygging av nytt regjeringskvartal skaper bråk. Et så komplisert og omfattende byutviklingsprosjekt midt i Oslo sentrum, som i tillegg er relatert til 22. juli-terroren, har mange interessenter og vekker sterke synspunkter.

Likevel er det noe overraskende at Statsbygg ikke skal ha klart å avvikle arkitektkonkurransen på en ryddig måte, slik arkitektkontorene som har klaget på konkurransen, har ment.

Klagen dreide seg om at vinnerlaget bak konseptet «Adapt» har vært for tett knyttet til Statsbygg i rådgivningsprosessen. Gjennom dette skal de ha fått et forsprang og informasjon som konkurrentene ikke har hatt tilgang til.

Det springende punktet i klagen er at Statsbygg rett og slett ikke har klart å formidle at de ønsket et ikonbygg på det såkalte felt A, altså omtrent der Y-blokken står i dag.

En slik inkompetanse hos Statsbygg ville være svært oppsiktsvekkende.

Statsbyggs avvisning av denne klagen er grundig og konkret. Den sannsynliggjør at hverken Statsbygg eller juryen har noen spesiell interesse i at forslaget «Adapt» skulle vinne, eller at kontakten mellom partene har gjort dem inhabile.

Vel så viktig er det at Statsbygg later til å ha signalisert at A-feltet er viktig for arkitektkonkurransen, og at de der ønsket å få tydelige arkitektoniske grep. Variasjonen i de innsendte forslagene underbygger også dette argumentet.

Tirsdag ble det klart at den tapende part, G8+, ikke vil gå til retten for å stoppe prosjektet. Det er bra.

Påstander om feil og lovbrudd ved store offentlige anskaffelser er ikke uvanlig, heller ikke at disse må avgjøres rettslig. Likevel ville en slik vending i gjenoppbyggingen av Norges utøvende maktsentrum etter et terrorangrep være trist.

Selv om likebehandling i anskaffelsesprosesser er et viktig allment hensyn, er det først og fremst de involverte arkitektkontorene som potensielt ville ha noe å tjene på at klagen skulle tas til følge.

Hovedanførselen hos klagerne var ikke en ny og bedre konkurranse, men at vinneren skulle avvises og at det alternativet juryen mente var nest best, skulle kåres til vinner.

Ser man saken fra innbyggernes og byens perspektiv, er ikke forskjellene mellom de innsendte bidragene så store. Potensialet er lite for at en omkamp ville ende med et forbedret sluttresultat.

Fortsatt er hovedproblemet med det nye Regjeringskvartalet at for mange kvadratmeter kontor skal inn på for liten plass midt i Oslo sentrum.