Aftenposten mener: «Jenteklubben grei» må også tåle en kritisk presse

E24 har kritisert Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth for uryddige ansettelsesprosesser. Innovasjon Norge svarte med en omfattende klage til PFU, men tapte på alle punkter.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Vi har det velkjente begrepet gutteklubben grei. Her får man demonstrert at det også er noe som heter jenteklubben grei». Med de to setningene understreket PFUs Liv Ekeberg i onsdagens PFU-møte at det var både viktig og riktig av E24 å rette et kritisk søkelys mot Innovasjon Norges kontroversielle ansettelser av milliardærarvingen Katharina Andresen og Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseths angivelige venninne Yvonne Fosser.

Som svar på kritikken leverte Innovasjon Norge en svært omfattende klage på E24s dekning av saken, der de viktigste punktene handlet om hvorvidt Krohn Traaseth og Fosser er venner, om bruk av anonyme kilder og at ansatte i Innovasjon Norges HR-avdeling er navngitt i dekningen.

Klagen ble blankt avvist på alle punkter.

Det eneste punktet som utløste en liten diskusjon, var hvorvidt Krohn Traaseth og Yvonne Fosser er venner, ettersom vennebegrepet er blitt utvannet i sosiale medier. Men ifølge utvalget skal Fosser selv ha kalt Krohn Traaseth en venn, og da er det jo ikke urimelig at E24 legger det til grunn. Utvalget la også vekt på at det ikke er dokumentert feil i E24s presentasjon av ansettelsesprosessen, at bruken av anonyme kilder bare var en del av et bredt kildearbeid, og at det ikke er unaturlig at de involverte nevnes ved navn i en sak om kritikkverdige ansettelsesprosesser.

Det kan opplagt oppleves som ubehagelig å havne i pressens søkelys, og enda mer ubehagelig å bli kritisert. Men ubehaget betyr ikke at kritikken er et brudd på god presseskikk.

Ofte tvert imot.

Innovasjon Norge er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene, og forvalter en betydelig sum av fellesskapets penger. Ifølge virksomheten selv leverte de i 2017 tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv. Å gå offentlige virksomheter som dette etter i sømmene er pressens kjerneoppgave. Pressen skal granske makten, avdekke kritikkverdige forhold og sørge for at korrupsjon i sine mange skikkelser ikke finner veien inn i maktens korridorer.

Offentlige virksomheter som Innovasjon Norge har selvfølgelig adgang til å klage medier inn for PFU, på lik linje med privatpersoner, næringslivsaktører og alle andre. Men en må kunne forvente at de offentlige virksomhetene er svært bevisste pressens funksjon og sparer denne klagemuligheten til saker der det er mer åpenbart at pressens etiske regelverk er brutt.