Aftenposten mener: Man kan ikke forby alt man ikke liker

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Bystyret ber byrådet stoppe all kommunal støtte til Black Box teater som følge av oppsetningen (...)». Slik var ordlyden da Fremskrittspartiet i et bystyremøte i Oslo i forrige uke foreslo å stanse pengestøtten til Black Box som en reaksjon på at teatergruppen bak forestillingen Ways of seeing hadde filmet blant annet på adressen der justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie bor.

Senere ble familiens hus og bil tagget med henholdsvis ordet «rasisit» og et hakekors, og bilen ble sannsynligvis forsøkt påtent.

PST etterforsker nå hendelsen, foreløpig uten gjennombrudd. Fremskrittspartiet i Oslo, derimot, har allerede kommet frem til en dom: «Det Black Box har gjort, har ført til en handling som politiet ser alvorlig på,» sa Fremskrittspartiets Peter N. Myhre til Dagsavisen. Hans partikollega Christian Tybring-Gjedde benyttet anledningen til å utdype kuttforslaget: «Å sette andres liv potensielt i fare anses ikke som kunst».

En kan selvsagt spekulere i hvorvidt gjerningspersonene bak angrepet er blitt inspirert av teaterstykket. Forhåpentligvis vil PSTs etterforskning gi svar på det. Og en kan saktens mislike at snikfilming rundt myndighetspersoners private hjem blir underholdning. Det er legitimt å være kritisk til dette, og det er god grunn til å diskutere teaterets etiske vurderinger. Men én viktig ting skiller angrepet fra teaterstykket:

Angrepet er ulovlig, teaterstykket er det ikke.

Det betyr at Fremskrittspartiets forslag til bystyret er økonomiske sanksjoner mot teateret for å ha vist innhold partiet ikke liker. Ola Berg Edseth, formann i Oslo Vest FpU, hevdet i gårsdagens Aftenposten at kuttforslaget «overhodet ikke har kommet som en konsekvens av hærverk utført på justisministerens hus». Det er åpenbart galt.

Det er ikke første gang Fremskrittspartiet tar til orde for økonomiske sanksjoner mot innhold de ikke liker. Da Anniken Huitfeldt ga ut barneboken Fortellingen om Gro Harlem Brundtland, forlangte Fremskrittspartiet at boken ikke skulle komme inn under innkjøpsordningen. Det samme skjedde da barneboken Teodor Sterk, en trist og blodig fortelling ble utgitt. Fremskrittspartiet mislikte at en usympatisk politiker i boken ble kalt Sivert Jensen fra Skrittpartiet.

Det skal være rom for å debattere og kritisere kunst. Men politisk sensur gjennom økonomisk sanksjonering av kulturuttrykk har ingen plass i Norge. Som Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde selv sa i stortingsdebatten om atomvåpenforbud 8. februar i år:

«Man kan ikke forby alt man ikke liker».