Aftenposten mener: Vaksinering av helsepersonell må fortsatt være frivillig

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Da det ble kjent denne uken at en ansatt ved et sykehus i Göteborg har fått meslinger og kan ha smittet pasienter, reiste det en debatt om vaksinering av sykehusansatte også her til lands. I dag er det slik at sykehusledelsen hverken kan spørre ansatte om de er vaksinert eller pålegge dem å vaksinere seg. Det har fått helsepolitisk talsmann for Høyre, Sveinung Stensland, til å reagere. Han vil åpne for begge deler og mener sykehusene bør kunne kreve at helsepersonell er vaksinert.

Motivasjonen bak Stenslands utspill er åpenbar. Sykehuspersonell som ikke er vaksinert, innebærer en økt og alvorlig risiko for pasientene, som kan ha nedsatt immunforsvar, være svekket og ekstra sårbare dersom de skulle bli smittet. En kan for eksempel tenke seg konsekvensene dersom en sykepleier smitter pasienter ved en kreftavdeling med kikhoste.

Det er en dypt umoralsk handling å la være å vaksinere seg dersom en har noe med pasienter å gjøre. Har en ikke tillit til skolemedisin eller vaksineprogrammet, har en heller ingenting på et sykehus å gjøre. Det betyr imidlertid ikke at et pålegg om vaksinering er veien å gå.

Åpnes det for at helsepersonell skal kunne pålegges vaksinering, vil det være en radikal endring av den norske vaksinasjonspolitikken, som med stort hell har bygd på frivillighet de siste 50 årene. For helsepersonell som av ulike grunner ikke bør eller ønsker å vaksinere seg, vil et slikt pålegg i realiteten bety yrkesforbud. Det er dessuten vanskelig å se for seg hvor grensene skal gå. Skal påbudet gjelde alle ansatte ved et sykehus? Leverandører? Hva med ansatte på sykehjem? Barnehageassistenter? Lærere?

Det norske vaksinasjonsprogrammet er blant verdens beste, og har vært ekstremt vellykket. Heller enn å pålegge helsearbeidere å vaksinere seg bør en se på hvordan disse resultatene ble oppnådd.

For småbarnsforeldre er småbarnas vaksiner både gratis og svært tilgjengelige på helsestasjonene der barna skal til kontroll, og informasjonen er god. Det har ført til at nær 100 prosent av norske barn deltar i det frivillige vaksinasjonsprogrammet. Til sammenligning jubler ledelsen ved Oslo universitetssykehus over at 54 prosent av de ansatte har tatt influensavaksinen i år. Det er for dårlig.

Om noen skal pålegges noe, bør ledelsen ved landets ulike helseforetak pålegges å informere sine ansatte godt og sørge for å gjøre vaksinene gratis og tilgjengelige.