Leder

Aftenposten mener: PFU kan ha oppdragende virkning

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Pressens Faglige Utvalg (PFU), ved tre av dets medlemmer: Nina Fjeldheim, Anne Weider Aasen og Reidun Førde.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Bør nettsteder som Document og Resett, som ofte har mer preg av å være aksjonsgrupper enn seriøse medier, omfattes av pressens selvdømmeordning?

Spørsmålet er aktuelt i kjølvannet av Resetts brudd på Vær varsom-plakaten (VVP) ved omtalen av en hendelse som involverte Trine Skei Grande i 2008. Pressens Faglige Utvalg (PFU) har mottatt to klager, men disse blir henlagt fordi Grande ikke samtykker til behandling.

En klage mot Resett på en annen sak kommer til behandling i PFU.

Norsk Presseforbunds generalsekretær, Elin Floberghagen, peker i et intervju med Klassekampen tirsdag på to problemer:

Betaler ikke

De nevnte mediene har ikke meldt seg inn i pressens organisasjoner. Dermed er de ikke med på å betale for driften av selvdømmeordningen, altså PFUs arbeid på basis av VVP.

Problemet gjelder for øvrig ikke bare Resett og Document, men også blant annet kundemagasiner og blogger. Diskusjonen i Norsk Presseforbund om avgrensing av PFUs rekkevidde var i gang før kontroversen rundt Resett.

«Dette er også en diskusjon om troverdighet og tillit til mediene», legger Floberghagen til i Klassekampen. Utsagnet kan tolkes som at Resett og Document er så langt fra å respektere presseetikken, at det vil virke urimelig legitimerende i det hele tatt å la dem omfattes av selvdømmeordningen.

Problematisk å utelukke

Til nå har pressens organisasjoner i praksis latt alle medier omfattes av den, forutsatt at de samtykker. Slik mediebildet endrer seg, er det likevel ikke urimelig å foreta en presisering: Skal medier omfattes av VVP og PFU, må de være betalende medlemmer og dermed også erklære en grunnleggende vilje til å følge regelverket.

Resetts redaktør Helge Lurås sier da også til Klassekampen at han er åpen for å betale det relativt beskjedne beløpet medlemskap koster.

Det vil være problematisk å holde «alternative» medier ute av selvdømmeordningen av frykt for at de kan undergrave etablerte og seriøse mediers troverdighet.

Skal disiplinere

Her er det viktig å huske at selvdømmeordningen er ment å være oppdragende og disiplinerende. Selv om straffen kun består av plikt til å offentliggjøre en fellende dom, er prosedyren i forkant av PFUs endelige behandling ganske krevende.

Man kan ikke utelukke at også Resett og Document vil lære av prosessene.

Dessuten er selvdømmeordningen fremfor alt til for dem som gjøres til gjenstand for omtale. Ved å skyve for eksempel Resett ut, vil de som mener seg urimelig behandlet av nettstedet, fratas muligheten til å klage på enkel måte basert på et veletablert regelverk.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder
  3. Journalistikk
  4. Presseetikk