Leder

Aftenposten mener: Arbeidslivet hører hjemme i utdanningen

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Perspektivmeldingen for Vestlandet inneholder forslag om samarbeid mellom arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner som bør interessere blant andre statsråd for høyere utdanning, Iselin Nybø (V).
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.
Nyhetsbrev Har du lest Trine Eilertsens personlige nyhetsbrev?

Vestlendingene diskuterer seg selv og fremtiden, blant annet på Vestlandskonferansen. Den årvisse møteplassen tar opp temaer som angår Vestlandet og dermed Norge.

I år fikk deltagerne presentert en perspektivmelding for Vestlandet. Den har som ambisjon å peke på utfordringer og mulige svar for Vestlandet fremover.

Ideen med en regional perspektivmelding er god, selv om slike meldinger har det med å være mer problembeskrivende enn løsningsorienterte. Denne meldingen inneholder flust med både problemer og forslag til løsninger. De bør være utgangspunkt for viktige diskusjoner.

En av dem er de praktiske følgene av at Vestlandet også etter regionreformen er for fragmentert og delt. Behovet for samordnet utvikling langs aksen Rogaland–Møre og Romsdal og særlig Bergen–Stavanger er åpenbart. Regionen – for Vestlandet er en region, selv om den ikke er det formelt – kan ikke la strukturer stå i veien for å jobbe riktig.

Blant de mer interessante diskusjonene i meldingen er punktet om hvordan Vestlandet bør tenke rundt kompetanse. Også det har nasjonal relevans. Sterke maritime nærings-, utdannings- og forskningsmiljøer er et godt utgangspunkt for å tenke samarbeid i utviklingen av utdanningsløpene. Et av forslagene er at bedrifter og institusjoner får en tydeligere rolle i utdannelsen av teoretikere og fagarbeidere gjennom at elevene og studentene får en større del av utdanningen som praksis i ulike virksomheter. Sykehusenes rolle for utdanning av leger kan tjene som eksempel. Slik kan kunnskap tidligere omdannes til kompetanse, en kompetanse Vestlandet – og Norge – trenger.

Her kan det ikke være lang vei fra idé til pilotprosjekt. Både næringslivet og utdanningsinstitusjonene bør være interessert i å finne ut hva et slikt samarbeid kan gi.

Vestlandet og de andre regionenes ambisjon om å tiltrekke seg og beholde kompetanse, utløser flere interessante diskusjoner. Knapt noen er uenig i målet, men virkemidlene utløser debatt. I perspektivmeldingen dukker en kjenning opp, nemlig behovet for å utvikle sterke, regionale sentra. Svaret på sentraliseringen rundt Oslo blir i så fall en regional sentralisering. Med vår næringsstruktur er det mye fornuft i en slik tanke. Norge må ha en bosetning og et arbeidsmarked som er tilpasset næringsstrukturen.

Skal regionaliseringen få betydning, må kommunene og fylkene ha større ambisjoner enn det som ligger i dagens regionreform.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Arbeidsliv
  3. Næringsliv
  4. Bergen
  5. Stavanger
  6. Møre og Romsdal
  7. Regionreform