Leder

Aftenposten mener: Høie halter i riktig retning

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Det er prisverdig av Høie å sørge for at personvernombudene ved helseforetakene er samkjørt. Men det løser lite på sikt.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag denne uken ble det klart at helseminister Bent Høie sender ut et skriv til alle landets sykehus for at personvernombudene skal følge de samme retningslinjene.

Foranledningen må kunne antas å være Aftenpostens artikkelserie Implantert. Den avdekket frustrasjon og ulik praksis blant landets leger, som opplever å måtte bryte regler for å ivareta pasientsikkerheten. Blant annet har det vært store konflikter mellom legene og personvernombudet ved Oslo universitetssykehus (OUS).

I januar beskrev 32 forskere ved sykehuset situasjonen slik, under et opprop med tittelen Når personvern truer folkehelsen: «Personer uten juridisk eller helsefaglig bakgrunn tolker kompliserte personvernregler og lager retningslinjer som i praksis kriminaliserer ikke bare klinisk medisin, men også lovpålagt forskning.»

Ett eksempel på dette er det medisinske fagmiljøets kamp for et sentralt, nasjonalt register som gjør det mulig å finne og varsle pasienter med farlig medisinsk utstyr i kroppen. Fagmiljøets forsøk på å utvikle et slikt register er blitt stanset av personvernombudet. Sykehuset er blitt tilbudt et GDPR-godkjent register fra Danmark helt gratis, men avslo av personvernhensyn uten å realitetsvurdere det. Et tredje eksempel er legenes gråsonepraksis med å utveksle mobilbilder med kolleger for å få deres vurdering – i mangel av effektive og tilpassede IKT-løsninger.

Alle disse eksemplene viser at medisinsk behandling, forskning og utvikling er en balansegang mellom personvern og pasientsikkerhet, og at pasienter i verste fall kan bli skadet eller dø for at personvernet deres skal ivaretas.

Når Høie nå sender ut nye retningslinjer, understreker han at regelverket er utarbeidet og vedtatt for å ivareta pasientens interesser, og ikke skal være til hinder for innovasjon og bruk av ny teknologi som kan gi pasientene bedre helsehjelp. Han godtar også at legene av og til må sende hverandre mobilbilder for å ivareta pasientsikkerheten.

Høies instruks er både en liberal oppklaring og en erkjennelse av at utviklingen av ny teknologi i helsevesenet ikke har vært optimal. Men det er for lite og for sent, en ny instruks er ikke nok.

Gode, trygge IKT-systemer for utveksling av data, informasjon, vurderinger, bilder, lyd og video er det norske leger og pasienter trenger. Utvidet adgang til bruk av mobilkameraer og Snapchat er, for å holde oss i helseterminologien, en krykkeløsning – selv om Høie halter i riktig retning.

Les også

Vi trenger et sentralt pacemakerregister nå! | Torkel Steen

Les mer om

  1. Personvern
  2. Sykehus
  3. Medisinsk utstyr
  4. GDPR
  5. Oslo universitetssykehus (OUS)
  6. Bent Høie
  7. Teknologi