Aftenposten mener: Fraværsgrensen var et riktig grep

Fraværet er gått ned med 27 prosent i snitt som følge av fraværsgrensen.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nå er det fastslått: Det var klokt å innføre fraværsgrensen i videregående skole.

Mandag formiddag kunne Kunnskapsdepartementet fortelle at fraværet er gått ned med 27 prosent i snitt som følge av fraværsgrensen. Elevenes karakterer er også blitt bedre.

Det viser sluttrapporten for en evaluering forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med SSB har gjort, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Fraværsgrensen i videregående skole ble innført høsten 2016. Den innebærer som hovedregel at elever som er borte fra mer enn 10 prosent av undervisningen, ikke skal få standpunktkarakter i faget.

Regelen møtte sterk motstand det første året, særlig fra elevene. Våren 2016 deltok flere tusen elever i demonstrasjoner for å protestere.

Blant annet ble det argumentert for at fraværsgrensen var en frafallsfelle, ettersom terskelen er lavere for å ta opp ett fag enn mange. Slik kunne enkelte svake elever ende opp med ikke å få vitnemål fordi de manglet standpunktvurdering i flere av fagene, lød argumentet.

Det gir fremdeles en viss grunn til uro. Elever som tidligere har fått «ikke vurdert» i ett fag, får det nå i flere fag. Forskerne peker likevel på at fraværsgrensen hverken er problemet eller løsningen for disse elevene. Problemene deres er sammensatt og har gjerne sammenheng med psykiske plager, problemer i hjemmet eller på skolen. Her er det viktig at skolen ser elevene og setter inn tiltak.

Enkelte sider av ordningen er uheldig. For eksempel blir noen fastleger overbelastet med å skrive ut fraværsattester til elever som bare lider av en forbigående forkjølelse. Det er en utilsiktet ulempe som kunne vært løst ved å tillate foreldremeldinger for kortvarig sykdom, slik Legeforeningen har ønsket.

Før fraværsgrensen ble innført, opplevde lærere at klasserommene var glisne når russen var ute og festet. Elever kom og gikk som de ville. Lærerne hadde ingen sanksjonsmuligheter, og gruppedynamikken i undervisningen ble dårlig.

Som statsminister Erna Solberg (H) påpekte, er fullført videregående opplæring langt viktigere i dagens kunnskapssamfunn enn det var før i tiden da mange kunne få seg en trygg og god jobb uten artium. Fraværsgrensen bør bestå.