Leder

Aftenposten mener: Ingen erstatning for NRK-lisensen er perfekt

 • Dagens lederartikkel

NRK-lisensen er historie fra 1. januar neste år. Gorm Kallestad, NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringen har bestemt seg: NRK-lisensen skal erstattes med økt inntektsskatt.

Dette innebærer i praksis at de fleste samboende par vil måtte betale litt mer for NRK, og enslige og de med lav inntekt en god del mindre.

Samtidig blir det ikke mulig å reservere seg mot å finansiere NRK. I likhet med for eksempel den direkte pressestøtten skal pengene nå tas fra det alminnelige skattegrunnlaget.

Selv om NRK-skeptikere sikkert skulle ha vært endringen foruten, er den prinsipielt forsvarlig. Om man først skal ha en ikke-kommersiell allmennkringkaster, er finansiering fra fellesskapet en naturlig måte å gjøre det på.

Endringen innebærer imidlertid at NRK i enda større grad blir en statskanal. Rimmereid-utvalget i 2016 var mot ordinær skattefinansiering av NRK nettopp fordi det kan utfordre kanalens uavhengighet.

Det er likevel ingen vesentlig innvending, siden forskjellen i praksis er liten. Som Kulturdepartementet påpeker i meldingen, blir NRKs redaksjonelle selvstendighet ivaretatt gjennom NRK-plakaten, kringkastingsloven og loven om redaksjonell frihet i mediene. For så vidt var det ingen overraskelse at kulturminister Trine Skei Grande (V) valgte en annen modell enn utvalget, all den tid hun var svært kritisk i 2016. Grande prioriterer fordelingsprofilen høyere enn Rimmereid-utvalget, som ville ha en avgift for alle som disponerer bolig.

En ulempe er at økt inntektsskatt prinsipielt sett kan påvirke arbeidsviljen. Skatteøkningen for å finansiere NRK vil spise opp en tredjedel av de totale skattelettene gjennomsnittsfamilien har fått under Solberg-regjeringen. De fleste av familiene vil riktignok kunne trekke fra dagens lisens i dette regnestykket.

Men man kunne sett for seg for eksempel en progressiv, boligbasert NRK-skatt. Om skatten varierte etter boligens verdi, ville ordningen ha ivaretatt den sosiale profilen som Grande åpenbart er opptatt av. Ulempen er at den ville være vanskelig å administrere hvis også de som ikke eier egen bolig skulle betale.

De fleste modeller for finansiering av allmennkringkasting har fordeler og ulemper, noe som illustreres av at det finnes svært mange varianter i Europa. Den perfekte, ubyråkratiske modellen som ivaretar alle skatte-, medie- og fordelingspolitiske hensyn, finnes neppe.

Uansett er det viktigste med fredagens nyhet at NRKs finansiering blir mer fremtidsrettet. Det er ikke lenger det utdaterte kriteriet «TV-mottager i bruk» som avgjør om man skal være med på å betale for NRK. Fremskrittet må hilses velkommen.

Les mer om

 1. TV
 2. Mediepolitikk
 3. NRK
 4. Trine Skei Grande

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Regjeringen foreslår å finansiere NRK over skatteseddelen

 2. KULTUR

  Frustrasjon og bitterhet preger de 106 ansatte ved NRKs lisenskontor i Mo i Rana

 3. NORGE

  NRK-lisensen avvikles fra nyttår - erstattes av ny finansieringsordning

 4. OSLOBY

  Må Oslo kommune betale tilbake eiendomsskatt? I dag starter Høyesterett behandling av søksmålet fra 3400 boligeiere.

 5. KRONIKK

  Derfor vinner NRK politiske debatter om seg selv

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Formuesskatten bør legges om, ikke flikkes på