Skolen må legge bedre grunnlag for yrkesfag

Forskjellene øker på ungdomsskolen.

Skolen skal redusere forskjeller, ikke forsterke dem.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hverken i opplæringsloven eller i læreplanverket står det noe om at skolen skal utjevne sosiale forskjeller. Og om det så gjorde det, klarer skolen uansett ikke å rette opp all ulikhet som bygger seg opp utenfor skolegården.

Likevel er skolen en bærebjelke for et liberalt samfunn. Lik rett til utdannelse er en sentral målsetning. Alle skal ha like muligheter. Norge er et land der man skal kunne klatre i systemet på egen hånd. Det skal ikke ha noe å si hvem foreldrene er.

Les hele saken med abonnement